Til hovedinnhold

Hvis du jobber i offentlig sektor, har du sikkert opplevd (eller hørt) at budsjettet må brukes opp innen året er omme. Hvis du jobber i privat sektor, har du sikkert smilt godt av slike historier. Bruke mer penger, helt unødvendig, bare for å unngå budsjettkutt til neste år?

På tide å tørke noen flir, kanskje. Selv i aksjemarkedet finner vi tegn til hastverkspenger. Og de tegnene er negative.

På børsen, i alle fall i USA, er investeringene påfallende høye nettopp i fjerde kvartal. Siden 1985 har snittet for fjerde kvartal typisk ligget 10-20 prosent over snittet for året (og enda mer over de andre kvartalene). Aner vi ledere, eller mellomledere, som svir av penger på sluttet av året for å få litt mer handlefrihet neste år?

Vi aner i hvert fall at de ikke burde ha gjort det. To forskere i Roma og Grenoble har påvist en betydelig mindreavkastning fra selskaper med høy andel investeringer i fjerde kvartal. Om du hadde shortet de til enhver tid 30 prosent «verste» og investert tilsvarende i deres motsetninger, ville du ha fått en akkumulert meravkastning på nærmere 150 prosent. Det er lenge siden 1985, men dette tilsvarer likevel over 2,5 prosent i året!

Så mye lastverk er altså hastverk i aksjemarkedet.

Det morsomme er at forskerne for lengst har dokumentert en negativ effekt av investeringer som sådan. Selskaper med høye investeringer har gitt lavere avkastning til aksjonærene. Investeringene har ikke kastet like mye av seg som driften de er finansiert med. Dermed har dette blitt en av mange kjente «faktorer» bak aksjemarkedsavkastningen, på linje med verdiaksjer, momentum og lav markedsverdi. Årsaken har man imidlertid ikke klart å enes om.

Kan det rett og slett være at veldig mange investeringer er for dårlig gjennomtenkt? Og at dette settes på spissen mot slutten av året, da budsjettet snart skal fornyes?

Vi ville ikke satt pengene på noe annet.

God jul og lykke til med investeringene i julegaver på lille julaften!

 Kilde:

“Quarterly Investment Spikes, Stock Returns and the Investment Factor“ - Michela Altieri og Jan Schnitzler, SSRN, oktober 2021

Abonner på Paretos optimale

Paretos optimale er en finansblogg som skrives av sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Bergh. Han kombinerer faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet som gir ny og nyttig innsikt.