Til hovedinnhold

Tar vi med resten av året, ser vi at det nyss avsluttede kvartalet var det beste siden 2009, da markedene spratt opp igjen etter finanskrisen. (Du solgte vel ikke i desember?)

Heldigvis, om nå hell har noe med saken å gjøre, var ikke Wall Street alene om oppgangen. Verdensindeksen, for eksempel, noterte helt identiske rekorder. Og på rentesiden fikk vi en betydelig innsnevring av kredittmarginene og en tilsvarende økning i obligasjonskursene. Marginer på amerikanske high yield-papirer falt med nesten 1,3 prosentpoeng – det største fallet siden 2009 og det største fallet i første kvartal noensinne, i alle fall siden Federal Reserve startet tellingen i 1996.

Tvitring om en mulig handelsavtale mellom USA og Kina? Mer ekspansiv pengepolitikk? Eller bare en rekyl etter den elendige avslutningen på fjoråret?

Du kan godt krysse av for alt sammen og litt til. Men først og fremst er det en påminnelse om at du ikke må være så opptatt av utviklingen over noen kvartaler, enn si måneder eller dager. S&P 500, for eksempel, hadde foregående kvartal en samlet avkastning på minus 13,5 prosent. For det siste halvåret under ett er vi derfor milevis unna noen rekord.

For all del, bare nyt den gode avkastningen i første kvartal. Bare husk at den daglige nyhetsstrømmen er så nær random walk – stammespråk for tilfeldig og uforutsigelig – som du noen gang kommer. Når det meste ovenikjøpet blir løpende forstørret av et marked med en notorisk hang til å overreagere, får vi vedvarende, men ustabile avvik fra den langsiktige trenden.

Den trenden er en annen historie – og, får jeg tilføye, mye mer lønnsom.

Månedsrapporter for mars 2019

Pareto Investment Fund
Pareto Investment Fond hadde en svak utvikling i mars. Markedet gikk i pluss mens fondet var noe ned, omtrent ett prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

 

Pareto Aksje Norge 
Store deler av høstfallet i 2018 er innhentet, men det er fortsatt et stykke opp til toppnoteringen fra oktober.

 

Pareto Nordic Equity
Pareto Nordic Equity hadde en svak utvikling i mars. Markedet steg rundt én prosent, mens fondet falt to prosent.

 

Pareto Global
Fondet hadde en sideveis utvikling i mars. De to sterkeste sektorene var IT, anført av selskaper som Microsoft og SAP, og stabile konsumvarer.

 

Pareto Nordic Return
Pareto Nordic Return falt to prosent i mars, på grunn av svak utvikling i deler av aksjeporteføljen.

 

Pareto Nordic Alpha 
Fondet utviklet seg flatt i mars og var med det noe bak det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Nordic Omega 
Fondet fortsatte i mars den gode utviklingen og steg i takt med det nordiske aksjemarkedet.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Pareto Nordic Corporate Bond hadde en god utvikling i mars, og markedet for nordiske høyrenteobligasjoner har fortsatt sin positive trend så langt i 2019.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Pareto Global Corporate Bond hadde igjen en sterk måned, til tross for at kredittindeksen endte uendret.

 

Pareto Høyrente 
Pareto Høyrente hadde en sterk utvikling i mars, med stabil avkastning. Fondet har fått en veldig god start på året.

 

Pareto Total

 

Pareto Likviditet

 

Pareto ObligasjonHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter

Bli kunde

Vil du bli kunde eller vite mer om våre tjenester? Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.