Til hovedinnhold

Å sitere en selv avslører mangel på fantasi, men jeg tar sjansen: «Vi mener at ansvarlige investeringer er viktig for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer. Bærekraft og sunn eierstyring gir bedrifter konkurransefortrinn og bidrar til langsiktig verdiskaping.»

Som en del av vår ansvarlige investeringsprosess ekskluderer vi selskaper på eksklusjonslisten til Statens pensjonsfond utland. I fjor undersøkte tre forskere fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger disse ekskluderingene og fant at en likt vektet portefølje av alle ekskluderte aksjer gjennom perioden 2005-2022 hadde en statistisk signifikant alfa (justert meravkastning) i en overraskende størrelsesorden.

De ekskluderte aksjene gjorde det med andre ord mye bedre. Og disse er ekskludert fra vårt investeringsunivers. Ofrer vi avkastning tross alt? Og hvis så … hvorfor fortsetter vi med det?

Det handler ikke bare om avkastning. Det handler om risikojustert avkastning.

Først, la meg minne om at høy ESG-kvalitet bare er en av mange attributter som vi evaluerer før vi investerer. Hvis vi for eksempel finner at verdsettelsesmultiplene indikerer lavere forventet avkastning, vil vi ikke la oss friste. Dette er tross alt aktiv forvaltning. Og om du unnskylder litt skryt, har vi en historie som beviser det; vår samlede meravkastning beløper seg til milliarder (i NOK).

For det andre justerer slike akademiske studier sin målte avkastning etter faktorer som er kjent for å gi meravkastning. Hvis en momentum-aksje utkonkurrerer sin referanseindeks, kan det hende det ikke registreres som meravkastning bare fordi momentum-aksjer «burde» gi bedre resultater i utgangspunktet.

For det tredje handler det ikke bare om avkastning. Det handler om risikojustert avkastning. Våre kunder bryr seg om risiko, så vi bryr oss om risikoen i deres porteføljer. Den relevante risikoen inkluderer mer enn kun standardiserte statistiske risikomål.

For det fjerde, husk at vi har et uttalt langsiktig perspektiv. Og på veldig lang sikt kan mye av det som går som "grønt" også vise seg å være et sterkt konkurransefortrinn. Lavere utslipp? Vil være en sikker fordel ettersom prisen på utslippskvoter i EU og Storbritannia kryper oppover. Energibesparende produkter? Sterk sannsynlighet for økt etterspørsel. Tilgang på ren energi? En sikker fordel allerede, som sannsynligvis ikke vil bli mindre betydningsfull. Vi tror ikke at forutsetningen om "uendret inntjening" holder i det lange løp.

Etter min mening er behovet for å analysere hvert eneste selskap grundig ikke til å komme utenom. Å følge en indeks blindt vil utsette deg for lavere ESG-kvalitet og høyere risiko. Å følge ESG-rangeringer blindt vil eksponere deg for høyt prisede aksjer med høyere finansiell risiko.

Så vi velger å fortsette. Vi fortsetter å integrere hensyn til bærekraft i investeringsprosessen vår. Og vi tror at vi vil fortsette å levere meravkastning, både finansiell og risikojustert.

Rapport om ansvarlige investeringer

Denne artikkelen er en introduksjon til vår rapport om ansvarlige investeringer nr. 1-2023. Les hele rapporten (engelsk) her.