Til hovedinnhold

Disse tallene er desto mer interessante, eller snarere overraskende, når vi vet at rentene steg overalt. Aktuelle sentralbanker økte rentene eller lovet flere økninger i nærmeste fremtid, og lange renter steg også, om ikke like mye. Det medførte at termin-spreaden, målt som forskjellen mellom tiårsrenten og toårsrenten, falt til minus 1,06 prosent i USA og minus 0,8 prosent i euro-området. En negativ termin-spread i denne størrelsesorden er et sterkt signal om en forestående resesjon – hvilket synes å passe dårlig med det lyse humøret i aksjemarkedet.

Vi fikk på den annen side et klart fall i kredittmarginene på begge sider av Atlanteren, et klart tegn på økt risikoappetitt. Og VIX-indeksen falt til sitt laveste nivå på tre år, et tilsvarende tydelig tegn på relativt fravær av frykt i markedet. Jeg har tidligere påvist av VIX-indeksen ikke gjør stort annet enn å reflektere den foregående månedens volatilitet, med en korrelasjon på bemerkelsesverdige 0,9. Og, joda, i juni falt volatiliteten i S&P 500 med omtrent to tredjedeler fra juni i fjor.

Enkelt sagt fremstod aksjemarkedet i juni som bortimot så bekymringsløst som du kan få det. Jeg gidder ikke lete opp indikatorer som pekte i den retning, langt mindre overskrifter som sa det samme. Dette er bare en ny påminnelse om det fånyttes i kortsiktige markedsprognoser. Finansielle markeder er ikke helt tilfeldige (random) på lang sikt, men på kort sikt er de det. Det er derfor vi fokuserer på den langsiktige avkastningen.

I mellomtiden: Ha en vidunderlig, bekymringsløs sommer!

Månedsrapporter 

Pareto Aksje Norge 

 

Pareto Investment Fund

 

Pareto Nordic Equity

 

Pareto Global

 

Pareto Nordic Omega 

 

Pareto Nordic Corporate Bond 

 

Pareto Nordic Cross Credit 

 

Pareto ESG Global Corporate Bond 

 

Pareto Total 

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter