Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,75 % samt resultatavhengig honorar.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Fondet forvaltes av Bård Johannessen og Oddmund Nicolaisen Enæs. Viktige elementer i forvaltningen er langsiktighet, fleksibilitet og frihet til å velge mellom selskaper på tvers av land og sektorer, og mellom aktivaklasser. Dette gir forvalter mulighet til å opptre selvstendig og til en viss grad motsyklisk. Forsvarlig og begrenset adgang til belåning øker mulighetene for avkastning i tider preget av usikkerhet og lav verdsettelse av verdipapirer. Ansvarlig forvalter er Bård Johannessen.

Bård Johannessen

Bård Johannessen

Senior forvalter

Oddmund Nicolaisen Enæs

Oddmund Nicolaisen Enæs

Forvalter

Fem største investeringer:

  • The Walt Disney Company
  • Deere & Co
  • Roche Holding 
  • BMW
  • Nestlé

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Spesialfond logo