Til hovedinnhold

Fondet har en andelsklasse

Velg tidsperiode

 - 

Pareto Obligasjon:

Minimumsinnskudd er 100 000 kroner, og det er fast honorar på 0,45 %.

  • Pareto Obligasjon
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Fondet forvaltes av Christian Weldingh. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer i. Vi bruker mindre tid på makroøkonomi og rentekurven.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Pareto Likviditet / Pareto Obligasjon / Pareto Høyrente

Fem største investeringer denne måneden:

  • Oslo kommune
  • SpareBank 1 Østlandet
  • Storebrand ASA
  • SSB Boligkreditt AS
  • Eidsvoll Kommune

Vedtektsendringer i Pareto Obligasjon

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS ønsker å foreta vedtektsendringer i fondet Pareto Obligasjon. Fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Det innkalles herved til andelseiermøte 21. juni 2019 kl. 10.00 i våre lokaler i Dronning Mauds gate 3 (8. etasje) i Oslo.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo