Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 10 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,95 %.

  • Pareto Nordic Return B
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Return forvaltes av Tore Været og Patrick Meum. De forvalter også Pareto Investment Fund, og den norske delen av aksjeporteføljen vil normalt bestå av noenlunde de samme aksjene som ligger i dette fondet.

Tore Været

Tore Været

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return / Pareto Nordic Equity

Patrick Meum

Patrick Meum

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return / Pareto Nordic Equity

De nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland) kompletterer hverandre og har til sammen et rikt og variert næringsliv som gir en fornuftig risikospredning. De gir også eksponering mot globale og fremvoksende markeder, med nordisk standard på corporate governance og begrenset politisk risiko.

Fem største investeringer:

  • Grieg Seafood 
  • Scatec Solar 
  • Norwegian Finans Holding 
  • Danske Bank 
  • Instalco Intressenter 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Kombinasjonsfond logo