Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse I:

Minimumsinnskudd er 20 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,95 % samt resultatavhengig honorar.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Omega forvaltes av Christian Nygaard. Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalter kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter hans vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Aksjeandelen vil da reduseres. Målet er ikke å tjene på markedets kortsiktige svingninger, men å være forberedt på større nedgangsperioder. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen. Om fondet har god kjøpekraft når kursene er lave, kan det lettere utnytte svingninger i kursene.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Senior forvalter

Fem største investeringer:

  • Scatec Solar
  • Nordic Semiconductor
  • Valmet
  • Kesko Oyj
  • Arcus

 

Gjennomføring av vedtektsendringer

11. november 2019 gjennomføres det vedtektsendringer i Pareto Obligasjon.

Bakgrunnen for vedtektsendringene er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt. Endringene innebærer at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Spesialfond logo