Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 10 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,95 % samt resultatavhengig honorar.

  • Pareto Nordic Alpha B
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Alpha forvaltes av Christian Nygaard og André Buhagen (analytiker). Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalter kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter hans vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Aksjeandelen vil da reduseres. Målet er ikke å tjene på markedets mange kortsiktige svingninger, men snarere å være forberedt på de større nedgangsperiodene vi historisk har sett med noen års mellomrom. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Pareto Nordic Alpha / Pareto Nordic Omega

Andre Buhagen

André Buhagen

Pareto Nordic Alpha / Pareto Nordic Omega

Fem største investeringer denne måneden:

  • AstraZeneca Plc
  • Storebrand ASA
  • Valmet Oyj
  • Stora Enso Oyj
  • Electrolux AB

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Kombinasjonsfond logo