Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 10 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,95 % samt resultatavhengig honorar.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Avkastningen frem til 23.06.2017 er oppnådd i Pareto Nordic UCITS – Pareto Nordic Alpha. Fondene ble fusjonert 23.06.2017, hvor Pareto SICAV-Pareto Nordic Alpha var overtakende fond. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Alpha forvaltes av Christian T. Nygaard og Ole Jørgen Grøneng Nilsen. Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalterne kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter deres vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Aksjeandelen vil da reduseres. Målet er ikke å tjene på markedets mange kortsiktige svingninger, men snarere å være forberedt på de større nedgangsperiodene vi historisk har sett med noen års mellomrom. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Senior forvalter

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Senior forvalter

 

 

Gjennomføring av fusjon

Det er pr 21. april 2023 besluttet å gjennomføre en fusjon mellom Pareto Nordic Alpha (overdragende fond) og Pareto Nordic Equity (overtagende fond).

Fusjonen er godkjent av styret i Pareto SICAV og tilsynsmyndigheten i Luxembourg, CSSF, og gjennomføres 31. mai 2023.

Vi oppfordrer andelseierne i fondene til å sette seg inn i vedlagte informasjon til andelseierne i det respektive fond:

Informasjon til andelseiere i Pareto Nordic Alpha

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo