Til hovedinnhold

Fondet har en andelsklasse

Velg tidsperiode

 - 

Pareto Likviditet:

Minimumsinnskudd er 2 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,25 %.

  • Pareto Likviditet
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Fondet forvaltes av Christian Weldingh. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer i. Vi bruker mindre tid på makroøkonomi og rentekurven.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Pareto Likviditet / Pareto Obligasjon / Pareto Høyrente

Fem største investeringer:

  • Pareto Bank 
  • Sparebanken Møre
  • Eika Boligkreditt 
  • Møre Boligkreditt 
  • SpareBank 1 Østlandet

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo