Til hovedinnhold

Fondet har en andelsklasse

Velg tidsperiode

 - 

Pareto Likviditet:

Minimumsinnskudd er 2 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,25 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Likviditet forvaltes av Christian Weldingh. Vår tilnærming til renteforvaltning er basert på fundamental analyse av selskapene vi investerer i. Vi bruker mindre tid på makroøkonomi og rentekurven.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior forvalter

Fem største investeringer:

  • Sparebanken Vest
  • Sparebanken Sogn og Fjordane
  • Oslo kommune
  • SpareBank 1 Modum
  • Sparebanken Narvik

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo