Til hovedinnhold

Fondet har en andelsklasse

Velg tidsperiode

 - 

Pareto Høyrente:

Minimumsinnskudd er 100 000 kroner, og det er fast honorar på 0,65 %.

  • Pareto Høyrente
  • Statsobligasjonsind. 1.00 (ST3X)
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Referanseindeksen ST3X gjenspeiler ikke risikoen i fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Fondet forvaltes av Eric Torkildsen og Christian Weldingh. Det er aktivt forvaltet, med fokus på grundig, fundamental kredittanalyse. Porteføljen inneholder obligasjoner med kredittkvalitet fra investment grade til high yield, med mål om å holde gjennomsnittlig motpartsrisiko på minimum investment grade.

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Pareto Høyrente / Pareto Nordic Corporate Bond

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Pareto Likviditet / Pareto Obligasjon / Pareto Høyrente

Fem største investeringer:

  • DNB Bank 
  • Sparebank 1 SR-Bank 
  • SpareBank 1 Ringerike Hadeland
  • OBOS-banken 
  • Storebrand Livsforsikring 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo