Til hovedinnhold

Fondet har en andelsklasse

Velg tidsperiode

 - 

Pareto Høyrente:

Minimumsinnskudd er 100 000 kroner, og det er fast honorar på 0,65 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Referanseindeks endret 30.04.2004. Referanseindeksen ST3X gjenspeiler ikke risikoen i fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Høyrente forvaltes av Eric von Koss Torkildsen og Christian Weldingh. Det er aktivt forvaltet, med fokus på grundig, fundamental kredittanalyse. Porteføljen inneholder obligasjoner med kredittkvalitet fra investment grade til high yield, med mål om å holde gjennomsnittlig motpartsrisiko på minimum investment grade. Ansvarlig forvalter er Eric von Koss Torkildsen.

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Senior forvalter

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior forvalter

Fem største investeringer:

  • SpareBank 1 Boligkreditt
  • Gjensidige Bank Boligkreditt
  • SpareBank 1 Ringerike Hadeland
  • Nordea Eiendomskreditt
  • Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo