Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse I:

Minimumsinnskudd er 400 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,40 %.

  • Pareto Global Corporate Bond I
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Global Corporate Bond er et svanemerket kredittfond som oppfyller strenge krav om bærekraft. Fondet forvaltes av Stefan Ericson og Mathias Lundmark.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Head of fixed income / Filialsjef Stockholm

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

Pareto Global Corporate Bond

Selskapene i fondet skal ha et bredt globalt salg eller være en ledende nisjeaktør med en sterk markedsposisjon. Porteføljen er bredt diversifisert både på sektor og geografi.

Et svanemerket fond er et alternativ for investorer som ønsker å ta samfunnsansvar, samtidig som det er et bevis for at fondet oppfyller strenge krav.

Les mer om fondets kriterier (en).

Fem største investeringer denne måneden:

  • Bergvik Skog AB
  • Eurofins Scientific SE
  • Perstorp Holding AB
  • Liberty Global
  • Iqvia Inc

  • Total beholdning per 29.09.2018 

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo