Til hovedinnhold

Ordningen er gunstig for deg som vil ha langsiktig sparing til pensjon og er tilgjengelig fra du er 18 til 75 år.

Fordeler

 • Reduser skatten med inntil 8 800 kroner i året (2020)
 • Sparesaldoen er unntatt formuesskatt
 • Ingen skatt på avkastning i spareperioden
 • Du kan ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg
 • Kan inneholde blant annet aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond

Begrensninger

 • Maksimalt sparebeløp per år er 40 000 kroner
 • De oppsparte midlene er låst frem til du er 62 år, som annen pensjon
 • Utbetaling som starter før fylte 70 år må minst utbetales til fylte 80 år
 • Utbetaling som starter etter fylte 70 år må minimum utbetales over 10 år

Hvorfor skal du opprette IPS hos oss

 • Vi er en aktiv forvalter og har som mål å skape god avkastning gjennom aktive investeringsvalg. Dette gjør at våre forvaltere har et nært forhold til dine investeringer, og til enhver tid gjør de valgene de mener gir best langsiktig avkastning.
 • Sparing til pensjon er en langsiktig investering, Det er viktig å velge en forvalter som er langsiktig og kan vise til gode forvaltningsresultater over lang tid.
 • Du velger selv hvilke av våre fond som skal inngå i din portefølje. Vi vil imidlertid gi deg råd om sammensetningen av porteføljen tilpasset dine behov.
 • Når du nærmer deg pensjonsalder vil vi hjelpe deg med å gjøre risikoreduserende tiltak, ved å trappe ned aksjeandelen. Slik reduserer vi risikoen for at markedet har falt akkurat når du skal begynne å ta ut pengene.

Om individuell pensjonssparing ikke er det rette valget for deg, anbefaler vi at du ser på fondene våre, hvor du kan spare langsiktig uten bindingstid.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.