Til hovedinnhold

Aktiv forvaltning norske aksjer

Aktiv forvaltning har ikke de samme begrensningene i porteføljesammensetning som verdipapirfond. Tjenesten egner seg for investorer som investerer gjennom et aksjeselskap. For privatpersoner er det skattemessig gunstigere å investere gjennom fond, med mindre investeringene legges inn i en aksjesparekonto.

  • Honoraret er avhengig av størrelsen på mandatet
  • Investoren kan velge mellom fast eller avkastningsbasert honorar
  • Minimumsinnskudd er 10 millioner kroner
  • Investoren står selv som eier av papirene gjennom egen VPS-konto

Aktiv forvaltning av aksjer har vært en sentral del av vår virksomhet fra begynnelsen. Einar Løvoll har vært ansvarlig forvalter siden 1997, og hans team forvalter også fondet Pareto Aksje Norge. Aksjene velges ut fra langsiktig, fundamental analyse i et begrenset antall selskaper, typisk i næringer der Norge har konkurransefortrinn. Viktige kriterier er soliditet, lønnsomhet og rimelig prising.

Aktiv forvaltning renter

Med aktiv forvaltning av renteinstrumenter kan porteføljen i stor grad tilpasses individuelle behov og krav til forhold som løpetid/durasjon, kredittkvalitet, likviditet, konsentrasjon/diversifisering og ekskludering av bransjer eller selskaper av etiske hensyn.

Tjenesten egner seg godt for investorer som har en tydelig strategi i form av finansreglement eller tilsvarende regelverk. Eventuelle føringer vil være en del av avtaleverket som inngås på forhånd. Aktivt forvaltede porteføljer av renteinstrumenter speiler ikke nødvendigvis noen av våre eksisterende rentefond.

  • Honoraret er avhengig av størrelsen på mandatet
  • Investoren kan velge mellom fast eller avkastningsbasert honorarstruktur
  • Minsteinnskudd 50 millioner kroner

Forvalterteam

Vil du bli kunde eller vite mer?

Jeg ønsker å bli kontaktet

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.