Til hovedinnhold

Har du fond hos andre forvaltningsselskaper som inngår i vårt fondsutvalg, vil vi hjelpe deg å flytte disse til en aksjesparekonto hos oss. Da får du en samlet oversikt over dine plasseringer, og du kan gjøre skattefrie bytter mellom fondene.

Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet uten å måtte betale skatt (med tillegg av opparbeidet skjermingsfradrag). Det er kun når du tar ut gevinst at det blir skattepliktig.

Aksjesparekonto kan kun opprettes av deg som privatperson.
For etablering eller mer informasjon, kontakt kunderådgiveren din eller send oss en e-post.

Fordeler med aksjesparekonto hos oss

  • De fleste eksterne fond inngår i vårt fondsutvalg, slik at du får samlet alle aksjefondene dine på ett sted
  • Kontoen er gratis

Overgangsordning

For å lette overgangen til aksjesparekonto er det åpnet for at personlige aksjonærer i 2017 og 2018 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten gevinstbeskatning.

Viktig informasjon om frist for overføring

Ønsker du å benytte deg av denne overgangsordningen må det meldes inn innen 30. november 2018, slik at overføringen kan bli gjennomført innen årsskiftet (31. desember 2018).

Fra og med 1. januar 2019 vil en overføring av verdipapirer til en Aksjesparekonto medføre en realisasjon til markedskurs og gevinstbeskatning vil bli beregnet. 

Kontakt din kunderådgiver, så hjelper vi deg med med det praktiske.

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.