Til hovedinnhold

Har du fond hos andre forvaltningsselskaper som inngår i vårt fondsutvalg, vil vi hjelpe deg å flytte disse til en aksjesparekonto hos oss. Du får da en samlet oversikt over dine plasseringer, og kan gjøre skattefrie bytter mellom fondene.

Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet uten å måtte betale skatt (med tillegg av opparbeidet skjermingsfradrag). Det er kun når du tar ut gevinst at det blir skattepliktig.

Aksjesparekonto kan kun opprettes av deg som privatperson.
For etablering eller mer informasjon, kontakt kunderådgiveren din eller send oss en e-post.

Fordeler med aksjesparekonto hos oss

  • Du finner de fleste eksterne fond i vårt fondsutvalg, slik at du får samlet alle aksjefondene dine på ett sted
  • Kontoen er gratis

Overgangsordning

Overgangsordningen ble i fjor utvidet med ett år, til ut 2019. 

For å lette overgangen til aksjesparekonto kan personlige aksjonærer overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten gevinstbeskatning ut 2019.

Fra og med 1. januar 2020 vil en overføring av verdipapirer til en aksjesparekonto medføre en realisasjon til markedskurs og gevinstbeskatning vil bli beregnet.

Overgangsordningen stenger 31.12.2019

Ønsker du å benytte deg av denne overgangsordningen må det meldes inn innen 30. november 2019, slik at overføringen kan bli gjennomført innen årsskiftet.

Kontakt din kunderådgiver, så hjelper vi deg med med det praktiske.

Dokumenter

Tegningsblankett

Annen informasjon

Spørsmål?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så kontakter vi deg så snart som mulig.