Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i fem andelsklasser

Det som skiljer andelsklasserna åt är förvaltningsavgift, inträdeskrav och valuta.

  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Global Corporate Bond förvaltas utav Stefan Ericson och Mathias Lundmark. Fonden är en aktivt förvaltad och svanenmärkt företagsobligationsfond som uppfyller strikta hållbarhetskrav. Ansvarig förvaltare är Stefan Ericson.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Filialchef Stockholm

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

Portföljförvaltare

Företagen i fonden måste ha en bred global försäljning eller vara en ledande nischaktör med en stark marknadsposition. Portföljen är brett diversifierad både inom sektorer och geografi.

En svanenmärkt fond är ett alternativ för sparare och investerare som är engagerade i inverkan på morgondagens värld och ett bevis på att fonden uppfyller strikta krav.

Läs mer

Fem största investeringar:

  • Upm Kymmene
  • Eurofins Scientific
  • Scan Global
  • Jacob Holm
  • Techem

Totala innehav (per 2020-09-30) 

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Rentefond logo