Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i två andelsklasser

Det som skiljer andelsklasserna åt är förvaltningsavgift och inträdeskrav.

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass A:

Inget inträdeskrav och en fast förvaltningsavgift på 1,0 %.

  • Pareto Global Corporate Bond A
  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Global Corporate Bond är en svanenmärkt kreditfond som uppfyller strikta hållbarhetskrav. Fonden förvaltas utav Stefan Ericson och Mathias Lundmark.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Head of fixed income / Filialchef Stockholm

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

Pareto Global Corporate Bond

Företagen i fonden måste ha en bred global försäljning eller vara en ledande nischaktör med en stark marknadsposition. Portföljen är brett diversifierad både inom sektorer och geografi.

En svanenmärkt fond är ett alternativ för sparare och investerare som är engagerade i inverkan på morgondagens värld och ett bevis på att fonden uppfyller strikta krav.

Läs mer om fondens kriterier (en). 

Fem största investeringar den här månaden:

  • Bergvik Skog AB
  • Eurofins Scientific SE
  • Perstorp Holding AB
  • Liberty Global
  • Iqvia Inc
  • Totala innehav per 2018-09-29  

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Rentefond logo