Portföljförvaltare

Andreas Sørbye

Andreas Sørbye

t: +47 21 50 74 14
m: +47 905 09 998
Skicka e-post

Ansvarig förvaltare Pareto Global och partner. Han har arbetat på Pareto sedan 2007 och har erfarenhet från revision och portföljförvaltning sedan 1999. Civilekonom från Norges Handelshøyskole i Bergen, auktoriserad ränteanalytiker och finansanalytiker AFA från Norsk Finansanalytikeres Forening.

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

t: +47 21 50 74 12
m: +47 988 64 526
Skicka e-post

Ränteförvaltare på Pareto Nordic Corporate Bond. Har arbetat med rådgivning och förvaltning sedan 2005 och ingår i Pareto Asset Managements team sedan 2007. Civilekonom från University of Edinburgh och auktoriserad ränteanalytiker från Norsk Finansanalytikeres Forening.

Johnar Håland, CFA

Johnar Håland, CFA

t: +47 21 50 74 15
m: +47 980 736 11
Skicka e-post

Förvaltare på Pareto Global. Har jobbat på Pareto sedan januari 2015 och har erfarenhet från analys och förvaltning sedan 2010. Civilekonom från Norges Handelshögskola i Bergen og Chartered Financial Analyst.

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

t: +46 8 402 5379
m: +46 70 611 0312
Skicka e-post

Förvaltare på Pareto Global Corporate Bond. Har jobbat i Pareto sedan 2014 och har erfarenhet från förvaltning, handel med finansiella instrument samt försäljning sedan 2000. MBA från Hawaii Pacific University.

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

t: +47 22 01 58 62
m: +47 930 52 552
Skicka e-post

Förvaltare på Pareto Global och partner. Har arbetat på Pareto sedan 2008 och har erfarenhet från koncernredovisning och finans sedan 2004. Civilekonom från Norges Handelshøyskole i Bergen.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

t: +46 8 402 5378
m: +46 70 393 0511
Skicka e-post

Filialchef för Stockholmskontoret, ansvarig förvaltare på Pareto Global Corporate Bond och Pareto Nordic Corporate Bond. Har jobbat i Pareto sedan 2014 och har erfarenhet från valuta och ränteförvaltning sedan 1997. MBA från University of Alabama at Birmingham och Chartered Financial Analyst, CFA sedan 2003.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

t: +47 22 01 58 70
m: +47 92 65 34 61
Skicka e-post

Förvaltare på Pareto Nordic Corporate Bond. Har jobbet i Pareto med high yield kreditanalys sedan 2007. Civilekonom från NTNU.