Räntefonder

Räntor Fondgrupp Minsta investering Prospekt Faktablad/KIID Mån.rapport
Pareto Global Corporate Bond A Andra räntefonder - PR Prospekt , FB Fondbestämmelserna KIID Månadsrapport
Pareto Global Corporate Bond B Andra räntefonder 50 miljoner PR Prospekt , FB Fondbestämmelserna KIID Månadsrapport
Pareto Nordic Corporate Bond C Andra räntefonder - PR Prospekt , FB Fondbestämmelserna KIID Månadsrapport
Pareto Kreditt A Andra räntefonder 500 Prospectus Faktablad/KIID Månadsrapport
Pareto Høyrente Andra räntefonder 100.000 Prospectus Faktablad/KIID Månadsrapport

Pareto Global

Aktier Fondgrupp Minsta investering Prospekt Faktablad/KIID Mån.rapport
Pareto Global B Globala aktiefonder 500 Prospekt Faktablad/KIID Månadsrapport
Pareto Global I Globala aktiefonder 100 miljoner Pareto_Global-PR-en.pdf Faktablad/KIID Pareto_Global_I-MR-en.pdf