Till huvudinnehåll

Alla våra fonder har faktablad, prospekt och utsikter. Här hittar du både halvårsrapporter och årsrapporter för flera av fonderna.

Rentefond logo

Räntefond

Våra räntefonder investerar i räntebärande värdepapper emitterade av norska och utländska företag, myndigheter och institutioner. Fonderna passar dem som har en investeringshorisont på tre till fem år.

Pareto Global Corporate Bond

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto Høyrente

Fond / Andelsklass Prospekt och stadgan KIID Månadsrapport Halvårsredogörelse Årsberättelse
Pareto Høyrente Prospekt (pdf) KIID (pdf) Månadsrapport (pdf)