Räntefonder

Ränteförvaltningen på Pareto Asset Management är främst inriktad på företagsobligationer. Vi investerar både i Norden och globalt.

Den nordiska marknaden för företagsobligationer domineras av sektorer där de nordiska länderna har konkurrensfördelar. Paretos långa erfarenhet inom dessa sektorer ger oss en fördel när det gäller att hitta välmående företag att investera i. Vi vill använda vår långa erfarenhet inom krediter för att hitta sunda företagsobligationer på den globala marknaden.

Vår syn på ränteförvaltning bygger på fundamentala analyser av de företag vi investerar i. Vi tillbringar mindre tid på makroekonomi och räntekurvan.

Dessutom är vi intresserade av låneavtalet av obligationen. Vi tillbringar en avsevärd tid att analysera låneavtal, och i många fall kan vi påverka avtalet till förmån för långivarna. Vi anser att detta är en mycket viktig del av investeringsprocessen. En mindre välbetänkt låneavtal är ett av flera avgörande skäl för att inte investera.

Traditionellt är vi en långsiktig investerare. I många fall är vi beredda att hålla en investering till förfall. Portföljförvaltarna tillbringar ändå mycket av sin tid att följa upp befintliga obligationer i portföljen.

Inom globala obligationer har vi ett något annorlunda och mer aktivt handelsmönster vilket innebär att vår globala ränteförvaltning har normalt en högre omsättningshastighet än den traditionellt nordiska.

Läs om våra portföljförvaltare

Pareto Nordic Corporate Bond C

  • Pareto Nordic Corporate Bond C
  • Statsobligasjonsind. 0.25 - NOK (ST1X)
Avkastning under period:
%
Årlig avkastning:
NAV :

Företagsobligationer i Norge/Norden med underliggande kreditrisk

  • Fonden startade: 22 april 2013
  • Andelsklass startade: 26 oktober 2015
  • Avräkningsvaluta NAV: SEK
  • Konkursrisk: Hög
  • Handelsdag: varje bankdag
  • Fondstruktur: SICAV/UCITS IV
  • ISIN: LU0922130561
  • Bloomberg kod: PARHYNB LX

Material: