Till huvudinnehåll

En grundläggande del av Pareto ESG Global Corporate Bonds investeringsfilosofi är det starka fokuset på hållbarhet som en viktig drivkraft för utgivarens konkurrenskraft och lönsamhet. Är det nödvändigt att fokusera på ansvarsfulla investeringar för att säkerställa långsiktigt och hållbart värdeskapande?

Förvaltarteamet diskuterade:
Varför en solid ESG-profil är viktig i räntefonder och hur bidrar den till fondens avkastning?

 

Förvaltarteam

Se webinariet här

Webinariet är över, men du kan titta på inspelningen här: