Till huvudinnehåll

Fusionen godkändes och kommer att slutföras den 9 mars 2020.

Föreslagna fusion antagen

Pareto Høyrente kommer att vara öppen för teckning och inlösen fram till 2 mars 2020. Under denna period har fondens andelsägare rätt att lösa in sina andelar utan avgifter. Efter detta datum kommer fonden att stängas tills fusionen är klar den 9 mars 2020.

Från och med fusionens verkställande kan andelsägare utöva sina rättigheter som andelsägare i Pareto Nordic Cross Credit. Alla andelseägare i Pareto Høyrente, inklusive de som inte använde rösträtten eller röstade mot fusionen, kommer att bli andelsägare i Pareto Nordic Cross Credit om den dagligt gällande inlösenrätten inte användes före den 2 mars 2020.

Bakgrund och konsekvenser

Bakgrunden till och konsekvenserna av den kommande fusionen kan hittas i informationen som skickades till andelsägarna i Pareto Høyrente tillsammans med kallelsen till andelseägarmötet

Andelseägarnas möte

Andelseägarmötet ägde rum den 13 februari 2020 klockan 10 i förvaltningsbolagets lokaler vid Dronning Mauds gate 3 (8: e våningen) i Oslo. Sammanslagningen godkändes med en majoritet på 94,93 procent av de representerade andelsägarna vid mötet.

Läs mer om den sammanslagna fonden