Till huvudinnehåll

Pareto Global Corporate Bond förvaltas av portföljförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark, som länge har haft ett starkt ESG-fokus som en del av deras investeringsprocess. Nu är ESG integrerat i fondens namn.

Pareto ESG Global Corporate Bond

Den svanmärkta räntefonden uppfyller tuffa krav på hållbarhet och är engagerad i integrationen av ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) i investeringsprocessen.

Fondens nya namn är Pareto ESG Global Corporate Bond. Med detta namnbyte betonar vi vidare vårt åtagande att göra hållbara investeringsbeslut.

Namnbytet påverkar inte fondens investeringsstrategi.

Se meddelandet från Pareto SICAVs styrelse här.

Förvaltarteamet

Pareto ESG Global Corporate Bond