Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto Global Corporate Bond

Oron över framförallt Covid-19 gjorde sig bekant i risktillgångar under månadens sista två veckor. Volatiliteten gjorde sig påmind, och nervösa investerare tryckte på säljknappen i flera tillgångsslag. Kreditmarknaden i både USA och Europa backade något och fonden likaså. Marknadens rörelser är sunda efter en längre period av styrka. Vi ser också att bolag runt om i världen har tillgång till obligationsmarknaden på bred front. En bred bas av sektorer har använt obligationsmarknaden, vilket är väldigt positivt.

Innehaven i fonden är väldigt välmående överlag, och vi känner stark tilltro till en positiv utveckling framöver. Fokus på hållbarhet har efter Covid-19 intensifierats. Green Bonds emitterad volym är rekordhög i år. Förvaltningen försöker använda andrahandsmarknaden till mindre förändringar i portföljen och fortsätta det prioriterade målet med en tydligt diversifierad kreditportfölj mot globalt ledande aktörer uppbackade av en solid kreditbakgrund och en välmående ESG-profil.

Emissionsmarknaden har varit aktiv, och fonden har medverkat både i HY och IG segmentet för att fortsätta portföljarbetet och sprida innehavsrisken både på sektorer, geografi och specifika namn. Nya namn i fonden under september från nyemissioner är bolag som: Nielsen (B+), AVAYA (B), Johnson Controls (Green Bond, BBB), Munich RE (Green Bond, A), och KION (BB+).

KION är ett globalt bolag inom industriella gaffeltruckar och logistikfordon. Logistik får en alltmer framträdande roll, och hållbara transportlösningar är högst prioriterat.

Förväntningarna om avkastning i fonden kommer framöver domineras av kontantavkastning, eller kuponger. Även om prisrörelserna kommer fortsätta tills viss del och är sunda, så kommer vikten av att hitta konkurrenskraftiga kuponger vara vital för en bra avkastning under många år framöver. I skrivande stund ligger snittkupongen 4,5 %.

Syntetiska CDS kreditindex gick isär under september månad. iTraxx Crossover index gick från +322 bp i slutet på augusti till +355 bp i slutet på september.

Portföljförvaltare

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.