Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Det har fortsatt att regna räntehöjningar. Vi har också den politiska situationen med krig i Europa och hård retorik från Kinas ledare Xi Jinping när han började sin tredje period som fortsatt ledare i Kina.  Med den bakgrunden för oktober månad tog marknaden alla dessa negativa nyheter väldigt bra, och det var en stark månad. Aktieindex i de flesta regioner förutom Kina hade en bra utveckling. Kreditspreadar minskade och emissionsmarknaden kom i gång mestadels inom investment grade i USA och i Europa, men vi såg ett par high yield-emissioner också. USA hade enbart $3.7 miljarder i emitterad volym, vilket är 85 % lägre än oktober 2021. Totalt i år har det emitterats $90 miljarder jämfört med $415 miljarder 2021.    

Inflöde till fonder för high yield i USA var $4.6 miljarder under månaden. När vi inkluderar kuponger, förfall och historiskt låg emitterad volym, börjar vi få en avsevärt bättre balans i marknaden.  Volatilitet i marknaden har sjunkit, och det bidrar också starkt till ett förbättrat sentiment.

Bolagsrapporter fortsätter att visa en generell konsensus-vy, högre insatskostnader gällande det mesta, där högre lönekostnader kommer fram mer och mer i kommunikationen från bolagen. Vi ser en avmattning i orderingångar från många bolag, men de allra flesta är väl förberedda och har gått igenom flertalet cykler genom åren. Skuldsättning och räntetäckningsgrad som helhet i både Europa och USA är fortsatt historiskt god. 

Fonden hade en stark utveckling under oktober månad och steg mellan 1,8 % och 2 % beroende på valutaklass. Bloomberg globala high yield index steg 2 % och global investment grade sjönk 0,5 %. 

Det var lite aktivitet både i primär- och i sekundärmarknaden. Vi sålde Ball Corp och hade ett bolag som löste in obligationerna tidigare, vilket var Frontmatec. 

Kreditspreadar avslutade månaden lägre, och räntor steg utmed hela kurvan i USA och i Europa. 

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.    

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick starkare under oktober månad. iTraxx Crossover index gick från +642 bp i slutet på september till +556 bp i slutet på oktober.

 

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.