Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto Global Corporate Bond

Det finns många som vill ha ett Amerika som kan gå framåt mer enat. Biden och Trump liftar inte runt Amerika, men de flyger intensivt till viktiga stater under de sista dagarna av kampanjen före presidentvalet den 3 november. Vi och alla andra utanför USA vill förmodligen att det här valet är över och ger en klar vinnare. Den politiska osäkerheten och den drastiska spridningen av Covid-19 blev för mycket för marknaden under den sista veckan i oktober.

Med detta sagt har de flesta företag globalt justerat sin kostnadsbas och ändrat sättet de sköter bolagen på, vilket har gett resultat. Vi ser detta i de flesta Q3-rapporter som har kommit för innehaven i fonden. Hållbarhetsutvecklingen fortsätter starkt. EU Sure Social Bond-programmet kommer att emittera upp till 100 miljarder euro under de närmaste åren. Den första emissionen, som kom i oktober, var den mest övertecknade obligationsemissionen någonsin. Räntan var 0 % under tio år och speglar den värld vi lever i nu. Fonden deltog inte, men det har utfärdats några andra intressanta nyemissioner på marknaden som passar fondens profil.

En nyemission som fonden deltog i var Getlink, en av få high yield Green Bond-emissioner som kommit. Fonden har ägt obligationer i företaget under en tid, och det var intressant att se företaget förlänga finansieringen. Företaget arbetar med ett samarbete mellan England och Frankrike för att transportera både människor och material i tunneln på ett hållbart sätt, men också för att balansera energiförsörjningen och nätsystemet mellan länderna. Under dessa Brexit-tider ger detta exempel ett välkommet bevis när det gäller att arbeta för en bättre framtid tillsammans.

Fonden vill investera i företag som här och nu hittar konkreta hållbara lösningar för utmaningar vi har, där Getlink är ett mycket bra exempel.

Efter en stark utveckling i fonden och något höga värderingar i marknaden var fonden en nettosäljare under oktober månad för att minska risken något och öka fondens kontanta andel. Fonden föll mot slutet av månaden när marknaden försvagades, men ändå var det en månad med en positiv avkastning som ligger över månadsgenomsnittet.

Vi har undvikit att öka i utsatta Covid-19-sektorer och bibehåller en väl balanserad och diversifierad exponering med starkt fokus på hållbarhet.

Syntetiska CDS kreditindex gick isär under oktober månad. iTraxx Crossover index gick från +355 bp i slutet på september till +369 bp i slutet på oktober.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.