Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Företagsobligationer i både investment grade och high yield gick väldigt bra. När fler bolag gav positiva utsikter om vaccin för Covid-19, gick de mest utsatta sektorerna, som resebranschen, väldigt bra. Volymen av nya emissioner ökade kraftigt under hela månaden globalt och i den nordiska marknaden.

Fonden var aktiv i ett par intressanta Gröna Obligationer, som UPM Kymmene och Stora Enso. Skogsindustrin har verkligen utvecklats enormt sista åren, där skogen som en hållbar investering ökat intressen från investerare. Fonden var sedan tidigare exponerad mot båda bolagen.

Värt att notera är att fondens namn slutligen ändrats. Fondens nya namn är numera Pareto ESG Global Corporate Bond. Namnändringen sker för att spegla det arbete som görs och tydliggöra den systematiska process som finns mellan ESG och kreditanalys.

Fonden utvecklades starkt under månaden. De flesta sektorer gick bra. När vi summerar denna månads Q3 rapporter, är det fortsatt med en försiktig optimism. Bolagen har agerat väldigt disciplinerat, och stater runt om i världen givit frikostiga stöd och gynnsamma lånevillkor. Vi ser dock fortsatt Brexit som ett mörkt moln, men förhoppningar om en 11:e timmen lösning finns där.

I andrahandsmarknaden har fonden minskat lite i namn som Nemak och MDC Partners.

Vi har undvikit att öka i utsatta Covid-19-sektorer och bibehåller en väl balanserad och diversifierad exponering med starkt fokus på hållbarhet.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes kraftigt under november månad. iTraxx Crossover index gick från +369 bp i slutet på oktober till +265 bp i slutet på november.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.