Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

De stora nyheterna präglades av att smittspridningen av Covid-19 i Indien ökade kraftigt, och fokus globalt skiftade till att peka på den stora skillnaden i vaccineringsgrad mellan de rikare länder i världen och de fattigare. Det kan påverka global tillväxt något. Global skillnad mellan väldigt rika i befolkningen mot resten av befolkningen har också ökat.

Många entreprenörer har genom innovation lyckats enormt bra de senaste åren. Ett exempel är en av grundarna till Spotify, Daniel Ek, som nyligen lade ett bud på Arsenal Football team. Innovation och tillväxt är självklart motorn för global ekonomi, men för stora skillnader bidrar till potentiella sociala spänningar i samhället.

Inte helt oväntat ökar nu antalet "Socially Linked Bond" emissioner kraftigt. Bolag vill påvisa deras utveckling inom detta område i tillägg till miljöarbetet. I grunden positivt, men vi granskar noga så att bolagen påvisar konkret utveckling och inte enbart policies.

Långa räntor i USA handlade sidledes under maj månad, vilket också kreditindex gjorde. Marknaden utvärderar mer konkreta data gällande bredare delen ekonomierna. Arbetslösheten är fortsatt något för hög i både Europa och USA. Därför tror vi stimulanserna kommer att fortgå ytterligare en tid framöver.

Emissionsvolymer är fortsatt väldigt starka i både US och europeisk high yield. Konjunkturuppgången börjar nu även nå de sektorer som lidit under pandemin. Dessa bolag har nu tillgång till kapital på ett sätt som inte funnits där sedan pandemin började. Det är ett styrketecken för den globala tillväxten, där nu stimulanser kan riktas mer mot investeringsprojekt som infrastruktur istället för att ge stöd till utsatta branscher som turism. Europa har dubblat emissionsvolymen i high yield i år jämfört med 2020.

ESG-utvecklingen är fortsatt stark i både Europa och USA. Europa är fortsatt ledande i volym och antalet emittenter. Dock kommer nog satsningen i USA på förnybar energi bidra till stor ökning i kapitalanskaffning för hållbar finansiering i USA.

Fonden hade en stabil utveckling under månaden. Merparten av de bolagsrapporter som kommit för Q1 visar på stark återhämtning och fortsatt ljusa utsikter. Den globala smittspridningen är dock ett orosmoment, och vi har varit fortsatt selektiva i de nya namn vi köpt in i portföljen. Vi håller portföljduration på fortsatt låg nivå eftersom vi ser tecken på kommande ökande inflation.

Med ökat kapital deltog fonden i ett antal nya emissioner, som EQT social bond, Cerba Healthcare and Ericsson och Danfoss. Nytt namn i portföljen är EQT.

EQT är ett ledande private equity bolag med verksamhet globalt. Fonden äger obligationer i ett antal bolag som ägs av EQT. EQT ska jobba för att bolagen de äger och de själva ska stärka flera sociala aspekter. Utvecklingen mäts och styrs genom denna social bond. Vi kommer följa utvecklingen noga hos både EQT och även de bolag EQT är ägare i.

På sekundärmarknaden köpte vi Grupo Antolin. Vi ökade vår position i bolaget. S&P höjde bolagets kreditbetyg nyligen och har påvisat fortsatt stark återhämtning.

Syntetiska CDS kreditindex var oförändrat under maj månad. iTraxx Crossover index gick från +249 bp i slutet på april till +248 bp i slutet på maj.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.