Till huvudinnehåll

Visionen om marknaden som de flesta såg framför sig i januari för första halvåret 2022 har tyvärr inte infriats, utan vi fick ett utfall som är avsevärt sämre än de flesta kunnat tänka sig. Krig och kraftigt ökande inflationstal var en väldigt dålig kombination för världens marknader förutom råvaror. US 10 Year Treasury obligationsindex hade det sämsta halvåret på över 100 år, S&P 500 hade den sämsta totalavkastningen för första halvåret på 60 år. Det finns mer mörk statistik att nämna, men historien har visat att människan har återhämtat sig efter otaliga utmanande perioder. Vi ska absolut inte bagatellisera det som sker, för marknadsdynamiken är fortsatt utmanande.

I kreditmarknaden har emissionsvolymerna sjunkit kraftigt, där US high yield emissionsvolymer föll kraftigt jämfört med 2021 och haft det svagaste halvåret sedan 2009. Om vi ska lyfta fram några positiva aspekter gällande bolag i high yield-marknaden, så är det att få har stora behov att låna i marknaden utan många utnyttjade det gynnsamma klimat att refinansiera under 2021. Likviditet är överlag bra och räntekostnader låga i detta skede.

Vi tror dock att en nedgång i tillväxt kommer att ske och har positionerat fondens exponering defensivt. Hälsosektorn, förnybar energi och skogsbolag hör till de största exponeringarna för fonden. Halvårsrapporter som kommer framöver blir väldigt intressanta att följa.

Fondens utveckling under första halvåret och även under juni månad är bättre än globala, amerikanska och europeiska high yield-index. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att fonden har fallit under dessa perioder.

Som nämnts har det varit väldigt få emissioner under juni månad. Vi har dock varit med i ett par nya emissioner. Den ena var i Eurofins, ett bolag vi varit investerat i dess obligationer under många år. Bolaget köpte tillbaks en hybrid obligation och emitterade en senior obligation. Det andra bolaget vi köpte i nyemission, var Pentair. Bolaget jobbar globalt med hållbara lösningar för vattenbehandling. I andrahandsmarknaden ökade vi i Iqvia.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex var svagare under juni månad. iTraxx Crossover index gick från +439bp i slutet på maj till +584 bp i slutet på juni.

 

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.