Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Människan är i grunden en positiv och framåtblickande varelse, trots periodvisa motgångar. Nu när restauranger öppnar upp och större evenemang äntligen släpper in publik, får vi anledning att glädjas. Lufthansa ökade bokningar med en faktor av 25 gånger i juni, jämfört med april månad. Det finns ett stort behov att resa och umgås.

När vi summerar juni månad och första halvåret, gör vi det med ett soligt leende. Det är naturligtvis många faktorer som har drivit marknaden uppåt. Vaccinationstakten har ökat runt om i världen, vilket har bidragit till att samhällen har öppnats upp till viss del. Överlag så ser vi att bolagens resultat och utveckling varit bättre än väntat. Marknaden för bolagsaffärer och nya emissioner har varit enormt stark hela första halvåret. Värt att nämna är också att bolag runt om i världen jobbar aktivt med att styra verksamheten mot en mer hållbar utveckling. Obligationer och banklån har en större andel av länkar till olika hållbarhetsmål.

Kreditspreadar har minskat under första halvåret i både USA och Europa. Starka bolagsfundament, positiv makrostatistik och villig riskaptit har varit väldigt positiva faktorer för marknaden. När vi tittar framåt i närtid, ser vi inga tecken på att riskaptiten ska avta. Potentiella orosmoment är en ny smittovåg och geopolitiska konflikter.

Fonden hade ännu en bra månad i juni. Under första halvåret har fonden ökat kapitalet och varit väldigt aktiv i både den primära emissionsmarknaden och i sekundärhandeln. Fonden blev i mars månad klassificerad som Artikel 9 fond (mörkgrön), vilket är den högsta hållbarhetsklassificeringen enligt ny europeisk reglering.

Med ökat kapital deltog fonden i ett antal nya emissioner, som Virgin Media green bond, Nemak sustainability linked bond, Picard sustainability linked bond, Nobian sustainability och Energizer.

Nobian är ett europeiskt ledande kemikaliebolag. Bolaget fokuserar på specialty chemicals. Obligationen länkar bolagets utveckling för mindre koldioxidutsläpp och även att energin de använder ska komma i allt högre grad från förnybar energi. Energi från förnybara källor ska nå 60 procent till 2025.

På sekundärmarknaden sålde vi Vulcan Materials och Danfoss. Vi ökade våra innehav i Hannon Armstrong, GetLink, Ball Corp och Catalent.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes i juni månad. iTraxx Crossover index gick från +248 bp i slutet på maj till +230 bp i slutet på juni.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.