Till huvudinnehåll

Månadskommentar

Pareto Global Corporate Bond

Madonnas kontroversiella låt Like A Prayer från drygt 31 år sedan är fortsatt i allra högsta grad relevant. Rasmotsättningar blossade upp kraftigt i USA, stora demonstrationer världen runt följde och ökade fokus på debatten om mångfald på arbetsplatsen. Flertalet stora bolag som Apple, Google och Adidas donerade pengar och ökade mål för anställningar av minoriteter i USA. ESG är integrerad i förvaltningen av fonden, och vi tror att bolag som lyckas navigera klimatförändringar, sociala frågor och bolagsstyrning kommer lyckas bättre överlag.

Likviditeten i den globala kreditmarknaden är fortsatt stabil, och det finns starkt stöd från flertalet centralbanksprogram och inflöden i kreditfonder under drygt 10 veckor sedan mars månad. Vi närmar oss en lugnare period gällande emissioner och tror att fokus kommer skifta till kontant avkastning istället för prisuppgångar. Kostnaden för att valutasäkra USD obligationer till europeiska valutor är nu på fem års lägsta nivå, vilket gör det väldigt attraktivt för fonden som har SEK som basvaluta. Vi har ökat andelen USD obligationer i fonden under året.

Fonden köpte ett antal obligationer i nyemissionsmarknaden, Virgin Media, Deutsche Bank Green Bond, IQVIA, momox Green Bond och Profine GmbH.

Profine är ett exempel på bolag som verkar i en bransch (fönster och dörrar) som historiskt sett använt många miljöfarliga kemikalier. Bolaget har inte löst alla hållbarhetsfrågor, men de ser deras "greenline" principer som ett steg mot större marknadsandel och högre försäljning. Miljöfokus ska bli en "win – win".

Den globala kreditmarknaden skiftade under juni månad. Den amerikanska IG- och HY-marknaden avmattades mot slutet, och Europa var avvaktande. Nordiska marknaden, som inte haft samma kraftiga stimulanser tidigt som andra centralbanker, utvecklades väl under månaden.

Fonden utvecklades väl i en månad som skiftade en hel del. Vi har varit väldigt selektiva med de emissioner vi deltagit i.

Nyemissionsmarknaden för HY i USA kan slå månadsrekordet med $50 miljarder i volym. Europa har inte haft alls samma volymer, men också en avsevärt bättre utveckling gällande corona-viruset jämfört med USA

I andrahandsmarknaden sålde vi av en del i Lowell.

Syntetiska CDS kreditindex gick fortsatt starkt under juni månad. iTraxx Crossover index gick från +429 bp i slutet på maj till +384 bp i slutet på juni.

 

Portföljförvaltare

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond
Fonden utvecklades väl i en månad som skiftade en hel del. Vi har varit väldigt selektiva med de emissioner vi deltagit i.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
Vi går nu in i en period med betydande överskottslikviditet, drivet av centralbankernas kvantitativa lättnad samt så gott som noll eller negativa räntor över hela världen. Detta borde skapa en miljö där risktillgångar, inklusive Pareto Nordic Corporate Bond, presterar bra.

 

Pareto Global
Vi använde marknadsfallet för att investera i sju nya kvalitetsföretag, och vi sålde tre där aktiekursen utvecklades relativt starkt. De flesta nya investeringar har utvecklats bättre än marknaden.

 

Pareto Aksje Norge
Nedstängningen i Norge har haft en positiv inverkan på några av våra företag. Den största positiva bidragsgivaren är KID Interiør, som har stigit så mycket som 58 procent sedan årsskiftet.

 

Pareto Nordic Equity
Många av våra aktier har kommit starkt tillbaka sedan mars, och de senaste tre månaderna har varit mycket bra. Men det finns fortfarande lite att komma ikapp.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.