Till huvudinnehåll

Som vi skrev förra månaden så finns det en underliggande positivitet och framtidstro trots stora utmaningar. Marknaden fokuserade på att glaset är halvfullt, inte halvtomt. Federal Reserve i USA höjde styrräntan med 75 baspunkter för andra månaden i rad, men indikerade att storleken på nästa höjning är beroende på utfall av makrodata.

Prissättningen i amerikanska räntor visar nu på fortsatta höjningar, men inte med samma takt som de flesta trott förra månaden. Den amerikanska 10-åringen har nu gått från 3,5 % 15 juni till 2,65 % löpande ränta på stängning 29 juli.

I kreditmarknaden har emissionsvolymerna sjunkit kraftigt, där US high yield emissionsvolymer föll kraftigt jämfört med 2021 och haft det svagaste halvåret sedan 2009. Allt detta speglar det faktum att global ekonomi kommer påverkas, och har redan påverkats, negativt av inflation, krig och Kinas Covid-nedstängningar. Preliminära BNP-siffror från USA för Q2 visade på negativ -0,9 % tillväxt, vilket i så fall skulle innebära att USA är i en teknisk recession.

Data visar dock fortsatt att bolag i USA och Europa har på aggregerad basis högre kontantbalanser och högre räntetäckningsgrader jämfört med andra perioder senaste 10 åren, aspekter gällande bolag i high yield-marknaden, så likviditet är överlag bra.

När vi tittar närmare ser vi att kreditpåslag, "spreads", gått isär på bred basis mer likvärdigt för de flesta bolag. Vid tidigare ekonomiska nedgångar har det varit större skillnader mellan "sämre bolag" och de med högre kvalitet. Vi tror att idiosynkratisk risk kommer att öka framöver när vissa bolag och sektorer kommer få större utmaningar.

Vi fortsätter att fokusera på mer högkvalitets bolag inom high yield. Denna månad har vi därför sålt hela vårt innehav i Avya. Bolaget har utvecklats negativt under en period och säkrade nyligen en bankfinansiering som då ligger före oss obligationsägare i prioritet.

Med de positiva inflöden fonden haft under månaden har vi ökat i Organon, Swiss Life och IQVIA.

Fondens utveckling var väldigt stark under juli månad, upp 3,2–3,4 % beroende på valutaklass.

Som nämnts har det varit nästan inga emissioner under juli månad, och fonden har inte deltagit i någon av de få emissionerna som kommit.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick starkt under juli månad. iTraxx Crossover index gick från +584bp i slutet på juni till +512 bp i slutet på juli.

 

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.