Till huvudinnehåll

Läs våra senaste månadsrapporter 

Pareto Global Corporate Bond
Efter ett par trevande handelsdagar i 2019 har riskviljan i marknaden ökat markant. Nyemissioner inom både investment grade och high yield är nu igång. Villkoren är avsevärt bättre för oss investerare jämfört med nio månader sedan, och vi har redan varit aktiva i januari månad. Kreditspreadar har minskat, och likviditeten är mycket bättre.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
Pareto Nordic Corporate Bond har haft en god utveckling under januari månad. Marknaden har genomgående varit stark och tagit igen delar av den svaga utvecklingen som präglade 2018 års sista två månader.

 

Pareto Global
I slutet av januari rapporterade elva av våra 24 portföljbolag. Genomgående var det bra resultat, och nio av dessa elva levererade som förväntat eller bättre.

 

 

Pareto Aksje Norge
Året och månaden startade tvärt, med en delvis återgång av nedgången i december. Januari slutade upp knappt fem procent för portföljen.

 

Pareto Nordic Equity
Fonden ökade drygt två procent i januari och var drygt en procentenhet svagare än referensindexet.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Prenumerera på våra månadsrapporter

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.