Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Vi tillbringar den sista veckan i februari i USA vid två av landets troligen mest olika platser, New York och Alabama. När vi pratar med vänner, företag och investeringsbanker, ser vi att situationen till största delen överensstämmer med de ekonomiska siffror som släpps. Det är näst intill full sysselsättning. Inflationen är brett baserad men på väg ned, och det allmänna sentimentet är positivt. Dragkampen fortsätter mellan en fortfarande växande global ekonomi och centralbanksåtgärder för att hålla ner inflationen.

När vi sammanfattar februariutvecklingen på marknaderna, är det en talande beskrivning av ett "uppvaknande". Centralbanker runt om i världen måste fortsätta att höja räntorna. Vi observerade starkare data gällande både sysselsättning och inflation både i Europa och USA. Risktillgångar föll efter en mycket stark start på året. Det var en betydande nedgång i amerikanska statsobligationer och US investment grade. Bloomberg Global Aggregate-index sjönk 3,3% för februari månad. När det gäller krediter så gick både amerikansk och europeisk high yield bättre än investment grade. Amerikansk high yield sjönk 1,6% och europeisk high yield 0,1%

Fonden hade ytterligare en månad med positiv avkastning trots vändningen globalt. Beroende på valutaandelsklass steg fonden mellan 0,2 % och 0,4 %. De allra flesta Q4-rapporter som kom in under månaden var positiva, men vi ser försiktiga prognoser gällande 2023. Kostnadsminskningsplaner i flera företag har antingen redan påbörjats eller så planeras det framöver. Fokus för fonden är att noga granska dessa företags balansräkningar, och vi har fokuserat på företag med sunda förfallostrukturer när det gäller bolagens lån och obligationer. Lyckligtvis är nyemissionsmarknaden för företagsobligationer i mycket bättre form, och vi är glada över att se att många av fondens portföljbolag lyckas med refinansiering.

Det betyder också att kontantavkastningen (genomsnittlig kupong) för fonden kommer att fortsätta att förbättras. Detta är en fundamental förändring jämfört med räntemarknaden de senaste fem–tio åren.

Fonden deltog i två nyemissioner under månaden för befintliga innehav. Dessa var Scan Global Logistics och Scatec Solar Green bond. För att sätta i perspektiv hade Scatec-obligationer 2021 en kupong på 5 %, och nu har den senaste emissionen en kupong som börjar på 9,8 %. Dessa är mycket betydande ökningar och kommer att fortsätta att driva ökande positiv kontantavkastning i fonden.

ESG och hållbarhet fortsätter att vara ett drivande tema, och vi ser nu en utveckling där bolagen måste börja visa mer konkret vad de gör gällande hållbarhet i konkreta siffror och inte enbart genom löften.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex var i princip oförändrad under februari månad. iTraxx Crossover index gick från +414 bp i slutet på januari till +414 bp i slutet på februari.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.