Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Inflationsförväntningar i USA har ökat senaste månaderna, och i februari bidrog det till att långa räntor steg kraftigt, vilket skapade volatilitet i krediter och risktillgångar. Blickarna vändes än en gång till centralbanker, där både Federal Reserve och ECB bekräftade stöd och långsiktighet.

Global investment grade föll kraftigt under månaden. En annan betraktelse är hur viktig en balanserad energiförsörjning är. Texas hade en otroligt kall period, och valet att inte låta andra stater kunna bidra med elektricitet fick tragiska konsekvenser med flera dödsfall på grund av kylan. Situationen är naturligtvis mer komplicerad än så, men en bättre balans hade kunnat hjälpa något.

Emissionsvolymerna i USA och Europa avtog något när volatiliteten ökade mot slutet av månaden. Handeln i sekundärmarknaden har varit konstruktiv, men försiktig.

Ett stort antal kvartalsrapporter för fjärde kvartalet från bolag i fonden kom under februari månad. Vi ser tydliga tecken på det positiva sentimentet som trots allt finns i många sektorer och bolag. Det som är mest imponerande efter en sådan stor ekonomisk chock, är hur bolagen lyckats hålla rörelseresultaten någorlunda stabila även om försäljningen minskat en hel del. Det arbetet bolagen gjort i kombination med statliga stöd har resulterat i avsevärt lägre antal konkurser än många befarat.

Trots turbulensen och stora fall i de flesta globala kreditindex var fondens utveckling under månaden relativt oförändrad. Fonden deltog i flera nya emissioner, som Kloeckner Pentaplast, Scatec Solar, Catalent och IQVIA. Flera av bolagen har vi investerat i och följt under längre tid. Kloeckner Pentaplast och Scatec Solar är nya namn i portföljen.

Kloeckner Pentaplast är ett globalt ledande företag inom återvunnet material till förpackningar och har två större segment: Pharma &Health and Specialties och Förpackning för matindustrin. Företaget förnyar, designar och tillverkar för hållbara lösningar som kunderna använder för att förpacka och skydda produkter runt om i världen. På sekundärmarknaden plockade vi upp obligationer i flera namn, som Picard, Ball Corp, Kraton Polymers, Loxam och Digiplex.

När vi tittar framåt, tror vi att den större delen av avkastningen kommer komma från kupongavkastning och mindre andel från prisrörelser. En väldiversifierad, global hållbar företagsobligationsfond ligger väl positionerad.

Syntetiska CDS kreditindex var volatilt under februari månad. iTraxx Crossover index gick från +269 bp i slutet på januari till +265 bp i slutet på februari.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.