Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Ett isberg har sin största massa under vattenytan, och Covid-19-infektioner i februari var ett liknande fenomen, infektionsgraden var långt större än nästan alla misstänkta eller observerade. Påverkan på vårt samhälle känns fortfarande, och många sätt som näringslivet fungerar kan ha ändrats för all framtid.

När vi tittar på marknaden var det både de bästa tiderna, och det var de värsta tiderna. Ekonomiska prognoser är inte utformade för att inkludera en virtuell avstängning av hela den globala ekonomin. Amerikanska oljepriser hade det osannolika slutpriset på -$ 37 per fat den 20 april. Alla riskmarknader föll drastiskt, särskilt under mars månad, och företagsobligationsmarknaden var inget undantag. Kreditspreadar ökade kraftigt, och marknaden för nyemissioner stängdes. Slutet av mars visade det sig att vara årets lägsta punkt för både aktier och kreditmarknader. Det som följde var ett anmärkningsvärt rally som räckte hela vägen fram till slutet av december.

När företag behövde sänka kostnaderna drastiskt, skulle man tro att fokus på hållbarhet skulle ha tagit en paus under 2020. Det har visat sig helt fel, och egentligen har fokus ökat. Kanske pandemin har belyst vårt samhälles sårbarhet. Fokus på hälso- och sjukvård och miljö har ökat dramatiskt under 2020. Green Bond och Social Obligations emissionsvolym slog nya rekord under året.

Under december månad var fonden med i ett par nya emissioner, som Stora Enso Green Bond, Kraton Polymers och Audax Renovables Green Bond. Audax Renovables, S.A. utvecklar och driver vindkraftsparker, biomassa och andra förnybara energiprojekt. Företaget är medlem i det spanska Global Compact-nätverket.

Fonden var nere under det första halvåret, men slutade året med positiv avkastning för alla fondklasser. Det var ett hektiskt år med många nya namn i fonden, som Covanta, Pattern Energy, TreeHouse Foods och Kraton. Förnybar energi, gröna obligationer och sjukvård var några av de sektorer vi ökade exponeringen mot. Vi minskade vår exponering mot betongproducenter på grund av deras stora koldioxidavtryck genom att sälja av US Concrete. Den snabba återhämtningen i de finansiella marknaderna har tagit oss till ett stabilare stadium i den globala företagsobligationsmarknaden.

När vi tittar framåt mot 2021 tror vi att den större delen av avkastning kommer komma från kupongavkastning och mindre andel från prisrörelser. En väldiversifierad, hållbar företagsobligationsfond ligger väl positionerad inför 2021.

För att återspegla tonvikten och åtagandet att göra hållbara investeringar, bytte fonden namn till Pareto ESG Global Corporate Bond under året.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes kraftigt under december månad. iTraxx Crossover index gick från +265 bp i slutet på november till +242 bp i slutet på december.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.