Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

En stor del av världens marknadsaktörer väntade med skräckblandad spänning på amerikanska centralbankschefen Jerome Powells tal i Jackson Hole i slutet av augusti. Budskapet var kanske väntat, men ändå smärtar det lite att se den verklighet vi måste hantera just nu. Vi har hög inflation och problem med volatila elpriser i Europa. Vi kan alla behöva lite inspiration från en av de riktigt stora inom idrotten, Mohammed Ali; det kommer komma lösningar, men vägen dit kan bli en utmaning.

Marknaden fortsatte den starka trenden från juli månad under första delen av augusti. Sedan var det mer eller mindre tillbaka till ruta ett när månaden avslutades. Kreditspreadar avslutade månaden högre, och räntor steg efter att inflationssiffror i USA och Europa var fortsatt höga.

I kreditmarknaden var emissionsvolymerna fortsatt låga i augusti månad inom high yield, men investment grade-volymerna var starka i både USA och Europa.

Det vi nämnde förra månaden gällande urskiljning mellan sämre bolag och bättre bolag har börjat ske nu. Vi tror att idiosynkratisk risk kommer att öka framöver när vissa bolag och sektorer kommer få större utmaningar.

Inflöde i Pareto ESG Global Corporate Bond och del av den cash som låg i fonden användes till att öka i Wesco, Verisure, Techem och TDC Net. En ny Sustainability-Linked-Bond köptes på andrahandsmarknaden, vilket var Seche Environment, ett franskt företag verksamt inom återvinnings- och avfallshanteringssektorn i Europa.

Pareto ESG Global Corporate Bond var också med i nyemissionen för Solenis.

Fondens utveckling föll tillbaka något under månaden, med cirka 0,4 % till 0,6 % beroende på valutaklass. Global corporate investment grade föll 3 %, och global high yield föll drygt 1 % under månaden.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.


Syntetiska CDS kreditindex gick svagare under augusti månad. iTraxx Crossover index gick från +512bp i slutet på juli till +588 bp i slutet på augusti.

 

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.