Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto Global Corporate Bond

Många bolag och beslutsfattare som vi pratar med förmedlar att resande och organisation av arbetsmiljö förmodligen ändras till viss del även framöver. Det bästa är nog om vi tar en kris som denna och försöker hitta positiva lösningar. Innovation och kreativitet ökar i många fall under perioder av kriser, för nytänkande behövs i större grad under en kris. Mycket av det speglas nog i diskrepansen mellan värderingar på aktier och andra risktillgångar i förhållande till en fortsatt mörk konjunktur. Framtiden ser ljus ut en bit framåt, medan vi har utmaningar här och nu. Hållbarhet har om något blivit än viktigare för att världen ska klara den växande befolkningsmängden. Vi tror att bolag som bidrar till en hållbar utveckling kommer att bli framtidens vinnare.

De flesta bolag har rapporterat för andra kvartalet, och många rapporter är bättre än förväntat. När det gäller bolag i fonden, så har rapportsäsongen varit klart över förväntan. Flertalet bolag hade till och med rekordresultat, exempelvis Jacob Holm, momox, Eurofins. Flera av dessa bolag har produkt eller service som varit i stort behov senaste tiden. Exempel på det är Jacob Holm, som bland annat producerar material till masker och sjukvårdsutrustning. Det vi ser överlag är att disciplin och statliga stöd har bidragit precis som man hoppats. Den stora chocken är nu förbi, och ekonomierna har återhämtat en hel del av tappet. Kreditmarknaden speglar detta, med generellt goda möjligheter för finansiering i lån och obligationsmarknaden.

Det var en väldigt stark nyemissionsmarknad i USA de första tre veckorna i augusti. Amerikanska high yield emissioner första nio månaderna är nu nästan på rekordvolymer historiskt sett. Kvaliteten är blandad, från riktigt utsatta sektorer som cruise och resebolag till hälsosektorn. Vi har varit väldigt selektiva i de emissioner vi deltager i. Det råder fortsatt stor osäkerhet om Covid-19 och dess utveckling.

Fonden hade bra inflöden och även en stark utveckling under augusti månad. Fokus på ESG är fortsatt i stark framfart i marknaden, och i Pareto Global Corporate Bond ser vi att flertalet bolag med stark ESG-profil har ljusa utsikter. Efter en väldigt stark prisuppgång i krediter senaste två månaderna tror vi att kontant avkastning (kuponger) kommer bidra till större del av totalavkastningen under en tid framöver.

Fonden köpte ett antal obligationer i nyemissionsmarknaden, Covanta, TreeHouse, Emergent BioSol, Ball Corp och Davita.

I andrahandsmarknaden köpte fonden Jacob Holm, PTC, GetLink, Energizer, Pattern Energy och Belden.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under augusti månad. iTraxx Crossover index gick från +376 bp i slutet på juli till +322 bp i slutet på augusti.

 

Portföljförvaltare

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond
Fonden hade bra inflöden och även en stark utveckling under augusti månad. Fokus på ESG är fortsatt i stark framfart i marknaden, och vi ser att flertalet bolag med stark ESG-profil har ljusa utsikter.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
Fonden har fortsatt att leverera god avkastning till investerare efter den dramatiska marknadsnedgången i mars. Utvecklingen i augusti har drivits av både kuponger och prisuppgångar.

 

Pareto Global
Återhämtningen på aktiemarknaden fortsatte i augusti. Den aggressiva skatte- och penningpolitiken för att begränsa de ekonomiska skadorna från COVID-19 har tagits emot väl av investerare, och amerikanska aktier hade sin bästa augustimånad sedan 1986.

 

Pareto Aksje Norge
Augusti blev den femte månaden i rad med positiv avkastning sedan det kraftiga fallet under första kvartalet 2020.

 

Pareto Nordic Equity
Med mer än fem procents avkastning steg fonden mer än vad marknaden gjorde i augusti.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.