Till huvudinnehåll

Månadskommentar

Pareto Global Corporate Bond
Chocken över hur stor påverkan Covid-19 har på samhället börjar övergå till hopp. Vi väntar på den dagen när samhället ska öppnas upp fullt ut. Den dagen är inte här, tyvärr, och den smått ofattbara påverkan syns nu i ekonomiska data som kommer. Vi kan skriva spaltmeter om alla rekorddåliga tal, men vi summerar egentligen situationen som oerhört allvarlig, dock med enorma stödprogram runt om i världen som ska underlätta. Människan har genomlidit värre situationer genom vår historia, och de finansiella marknaderna speglar denna optimism om förbättring.

Fondens avkastning under april månad var en av de bästa någonsin. Den defensiva karaktären i fonden bidrog till att återhämtningen var så stark. Med risk för att upprepa oss vill vi än en gång poängtera fondens karaktär. Pareto Global Corporate Bond investerar framförallt i global high yield med defensiv karaktär, och äger inget inom de mest cykliska sektorerna och företagen såsom inom olja, flygbolag, råvaror. En solid ESG-profil och framåtblickande strategi hos våra portföljbolag ska bidra med en hållbar verksamhet idag och framöver.

Inom företagsobligationer har emissionsmarknaden tagit rejäl fart globalt. April 2020 blev en av de mest aktiva månaderna de senaste tre åren, med $37 miljarder high yield emissioner bara i USA. Stora inflöden har kommit i USA och Europa till både investment grade fonder och även high yield fonder.

Fonden var med i ett par nyemissioner under april månad, Hannon Armstrong, Verisure och Stora Enso Green bond. I andrahandsmarknaden sålde vi av en del i Vulcan, Sirius och Iron Mountain.

Rapportmässigt har resultaten varit blandade, vilket i sig var väntat med tanke på utmaningarna i världen. Dock har flera av våra större positioner rapporterat väldigt positivt, vilket är glädjande. Ett par krediter som står ut positivt bland våra "core" positioner är UPM Kymmene, Ball Corp, Jacob Holm, European Energy, Davita, och Iron Mountain.

Fondens yield (eller dens effektiva ränta) är fortsatt väldigt hög efter prisraset i mars månad och ligger i skrivande stund på ca 7 % (i lokal valuta).

Syntetiska CDS kreditindex återhämtade sig väl under april månad. iTraxx Crossover index gick från +601 bp i slutet på mars till +490 bp i slutet på april.

Portföljförvaltare

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond
Fondens avkastning under april månad var en av de bästa någonsin. Den defensiva karaktären i fonden bidrog till att återhämtningen var så stark.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
I april såg vi en tydlig förbättring i den nordiska kreditmarknaden, med en minskning av kreditpremierna för de flesta obligationer i vår portfölj. Fonden levererade därför stark avkastning för månaden.

 

Pareto Global
April var en stark månad i både absoluta och relativa termer. Många av de företag som föll mest i mars återhämtade sig starkt.

 

Pareto Aksje Norge
April avslutades som den starkaste månaden för portföljen på nästan ett decennium. En ökning med cirka 12 procent var också något bättre än marknaden.

 

Pareto Nordic Equity
Fonden steg mer än den nordiska aktiemarknaden under det som visade sig vara en stark månad.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.