Till huvudinnehåll

Genom din investering i värdepapper, direkt eller genom våra medel, påverkar du företagens kapitalkostnader. Då är det lämpligt att tänka igenom vad du vill uppnå med det inflytandet.

En krävande övning

-Men en hållbar förvaltning är en krävande övning. Det väcker många dilemman utan några tydliga svar, och det kräver mycket utrymme för skönsmässig bedömning. Det betyder också att vi gör misstag. Många misstag. Vi lär oss av dessa misstag och vi är öppna för att vi fortfarande har mycket att lära oss, säger investeringschef Finn Øystein Bergh.

Vi bör inte göra investeringar som utgör en oacceptabel risk för att medlen bidrar till oetiska handlingar eller utelämnanden.

I Pareto Asset Management använder vi allt mer tid på att tänka igenom vad vi vill uppnå med våra investeringar. Vi tänker på det som ansvarsfulla investeringar. Vår förvaltning har ett tydligt långsiktigt perspektiv, och då är det naturligt att vi tar hänsyn till miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning i vår förvaltning. Sådana faktorer påverkar långsiktig hållbarhet och värdeskapande, men de ger ändå en tydlig etisk riktlinje: Vi bör inte göra investeringar som utgör en oacceptabel risk för att medlen bidrar till oetiska handlingar eller utelämnanden.

Rapport om ansvarsfulla investeringar

Läs mer om våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, hur vi angriper uppgiften att operationalisera denna politik och de faktiska dilemman i vår senaste rapport om ansvarsfulla investeringar:

 

I detta dokument anges riktlinjer för ansvariga investeringar som görs av Pareto Asset Management på uppdrag av våra aktieägare och direkta kunder. Syftet med riktlinjerna är att förhindra att Pareto Asset Management bidrar till kränkning av mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, korruption, miljöskador eller andra oetiska handlingar. Vidare anser vi att det är viktigt att integrera hållbarhetsbedömningar i våra investeringsprocesser, eftersom detta också kan påverka det långsiktiga värdet av våra investeringar.

Vi förväntar oss att vi investerar i att leva samma principer.

Läs den senaste rapporten (en)

Två gånger om året, förbereder Pareto Asset Management en rapport om våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och utövandet av dessa. Här kan du läsa vår senaste rapport.