Till huvudinnehåll
Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Pareto Høyrente / Pareto Nordic Corporate Bond

Eric von Koss Torkildsen är ansvarig förvaltare på Pareto Høyrente och förvaltare på Pareto Nordic Corporate Bond. Han har jobbat i Pareto sedan 2005, och har erfarenhet från kreditanalys och förvaltning. Eric von Koss Torkildsen är civilekonom från University of Edinburgh och auktoriserad ränteanalytiker från Norsk Finansanalytikers Forening. 

Eric von Koss Torkildsen förvaltar