Pareto Investment Fund

Aksjefond Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Investment Fund A Norske Fond 500 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Investment Fund B Norske Fond 10 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Investment Fund C Norske Fond 50 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport

Pareto Aksje Norge

Aksjefond Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Aksje Norge A Norske Fond 500 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Aksje Norge B Norske Fond 500 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Aksje Norge C Norske Fond 20 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Aksje Norge D Norske Fond 50 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Aksje Norge I Norske Fond 100 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport

Pareto Global

Aksjefond Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Global A Globale Fond 500 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global B Globale Fond 500 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global C Globale Fond 20 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global D Globale Fond 50 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global I Globale Fond 100 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport

Pareto Nordic Return

Kombinasjonsfond Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Nordic Return A Internasjonale Kombinasjonsfond 2 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Nordic Return B Internasjonale Kombinasjonsfond 10 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Nordic Return C Internasjonale Kombinasjonsfond 50 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport

Pareto Nordic Alpha

Alternative investeringer Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Nordic Alpha A Hedgefond/Andre fond 50 000 PR Prospekt , V Vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Nordic Alpha B Hedgefond/Andre fond 10 000 000 PR Prospekt , V Vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport

Spesialfond

Rentefond

Rentefond Fondsgruppe Minste innskudd Prospekt Nøkkelinformasjon Rapport
Pareto Nordic Corp. Bond A Andre rentefond - PR Prospekt , V Vedtekter KIID Månedsrapport
Pareto Nordic Corp. Bond B Andre rentefond 50 millioner PR Prospekt , V Vedtekter KIID Månedsrapport
Pareto Global Corp. Bond C Andre rentefond - PR Prospekt , V Vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global Corp. Bond D Andre rentefond 50 000 000 PR Prospekt , V Vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Global Corp. Bond I Andre rentefond 400 000 000 PR Prospekt , V Vedtekter Nøkkelinformasjon
Pareto Høyrente Andre rentefond 100 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Obligasjon Obligasjonsfond 2-4 100 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport
Pareto Likviditet Pengemarkedsfond 2 000 000 Prospekt Nøkkelinformasjon Månedsrapport