Til hovedinnhold

Hittil i år har verdensindeksen gitt en avkastning på 24 prosent. Med dagens lave inflasjon gir det en realavkastning på over 22 prosent, over fem ganger gjennomsnittet siden 1970. Målt i norske kroner blir avkastningen enda bedre, godt opp på 30-tallet.

Vi ser da bort fra kildeskatt på utbytte, som gjør det vanskelig å oppnå slike tall i praksis. Poenget er at markedet har vist en fantastisk oppgang. Optimismen råder.

Hvordan kan det da ha seg at den globale veksten har dabbet av?

Det internasjonale pengefondet, IMF, nedjusterte i høst sine anslag for sjette gang på rad. Årets globale vekst ble da anslått til 2,9 prosent, det laveste på fire år. For 2014, som stadig spås en viss innhenting, ble anslaget frisert til 3,6 prosent. Og nedsiden ble behørig beskrevet. Ting kunne gå riktig galt, advarte IMF, som ikke talte for døve ører: Lavgir, hodepine og rekordhøy gjeld var stikkord da rapporten ble omtalt i norske medier.

Er verdensindeksen på villspor?

Vel ... vi har studert tilgjengelige anslag, fra og med 1998, og våre beregninger tilsier at det er IMF som har mest erfaring i å være på villspor. Om vi sammenligner anslagene hver vår med den faktiske veksten året etter, finner vi ingen som helst samvariasjon. Vi snakker faktisk om en svakt negativ korrelasjon (!).

Anslagene fra den senere høstrapporten er naturlig nok noe mer treffsikre, men bare litt: En korrelasjon på 22 prosent er ikke mye å basere beslutningene på.

Da treffer aksjemarkedet bedre. Om vi sammenligner ett års avkastning i verdensindeksen med neste års globale vekst, får vi en korrelasjon på hele 83 prosent for den samme perioden. Og om vi strekker målingen tilbake til indeksstart i desember 1969, for å få litt mer utsagnskraftige tall, får vi en fortsatt imponerende korrelasjon på 68 prosent. Enkeltstående markeder gir typisk noe lavere tall, da de også påvirkes av andre børser. Her elimineres den effekten.

Med andre ord: Aksjemarkedet har vist seg å være en vesentlig mer treffsikker indikator enn IMFs anslag.

Historisk treffsikkerhet er selvfølgelig ingen garanti for fremtidig treffsikkerhet, slik avkastning heller ikke er det – og vi har jo sett at også børsen kan bomme gruelig. Men det må være lov å si at årets gode kursutvikling er et lovende varsel for realøkonomien i 2014.

God jul!

[S]tock markets incorporate predictions of future economic growth. When markets recover, economies tend to follow.

Elroy Dimson, Paul Marsh og Mike Staunton London Business School

Abonner på Paretos optimale

Paretos optimale er en finansblogg som skrives av sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Bergh. Han kombinerer faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet som gir ny og nyttig innsikt.