Til hovedinnhold

Psykologi påvirker aksjemarkedet. Det vet vi godt, og det har vi visst lenge. Mindre kjent er den omvendte effekten – hvordan aksjemarkedet påvirker investorenes mentale helse. Forholdsvis fersk forskning tilsier at den effekten er sørgelig tydelig: Når aksjekursene faller, stiger forbruket av antidepressiva.

Det fine med antidepressiva, sånn fra et forskningsperspektiv, er at det er blant de mest forskrevne medisinene i USA. Ganske utbredt, altså, og antagelig for utbredt, men fint når man skal finne noen signifikante sammenhenger.

Hvordan påvirker aksjemarkedet investorenes mentale helse?

Her startet sammenhengene med aksjekursene i mer eller mindre lokale selskaper. Det er velkjent at mange investorer lider av såkalt home bias – de overinvesterer i selskaper som ligger nærmere rent geografisk. I dette tilfellet ble det laget en indeks for hver delstat i USA.

Nå kunne det selvfølgelig være slik at dårlige tider lokalt påvirket folk på andre måter enn gjennom aksjekursene, men dette ble det tatt høyde for på ulike vis som virker fornuftige på denne betrakteren.

Disse aksjekursene ble så matet til 13 millioner forsøkskaniner, amerikanere spredt over ymse delstater med individuelle data for behandlinger og resepter.

Og se: Et fall i lokale aksjekurser tilsvarende ett standardavvik økte lokale investorers forbruk av antidepressiva med omtrent 0,42 prosent (tilsvarende 20 millioner dollar) de påfølgende ukene. Effekten var spesielt sterk i områder med høy utbytteinntekt pr. innbygger, altså der det sannsynligvis også var høyere innslag av aksjeeierskap.

For ordens skyld: Forbruket ble målt gjennom resepter. Det kan selvfølgelig hende at pilleboksene ble stående i skapet.

Når aksjekursene faller, stiger forbruket av antidepressiva.

Interessant nok var det ikke slik at forbruket falt når aksjekursene steg. Men dette burde egentlig ikke være overraskende, da investorer flest lider av såkalt tapsaversjon: Smerten ved å tape en tusenlapp er mye sterkere enn gleden ved å vinne en tusenlapp.

Slik sett lar det seg forstå at mange sliter med å holde seg rolig i et aksjemarked som kontinuerlig stiger og synker. Men det er jo synd, da – og potensielt fryktelig dyrt.

PS. Premien for den beste overskriften går til en åtte år gammel artikkel i tidsskriftet Health Policy and Planning. Artikkelen tok for seg sammenhengen mellom aksjekursene på børsen i Taiwan og sykehusinnleggelser for psykisk sykdom. Tittelen var: Do stock prices drive people crazy? Og konklusjonen var forbilledlig klar: «Stock price fluctuations do drive people crazy.»

 Kilder

Stock Market Declines and the Psychological Health of Investors, Chang Liu, Maoyong Fan, SSRN, 2022

Do stock prices drive people crazy?, Chung-Liang Lin, Chin-Shyan Chen, Tsai-Ching Liu, Health Policy and Planning, 2015

Abonner på Paretos optimale

Paretos optimale er en finansblogg som skrives av sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Bergh. Han kombinerer faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet som gir ny og nyttig innsikt.