Om oss

Pareto Asset Management er en uavhengig boutique forvalter som tilbyr ulike fond og aktiv forvaltning.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og filialer i Stockholm og Frankfurt. Et begrenset antall kunder gjør at vi kan tilby individuelle forvaltningsløsninger og personlig oppfølging.

Vi er en del av Pareto-gruppen, en ledende og uavhengig aktør i det nordiske markedet for finansielle tjenester. Til sammen utgjør selskaper og ansatte i Pareto-gruppen vår største kunde.

Vi har sterk tro på fundamental, aktiv forvaltning (les mer om det her), en tro som er forsterket av våre erfaringer siden vi begynte å forvalte midler for eksterne kunder i 1995.

Med årene har vi også trappet opp vår innsats for å integrere hensyn til miljø, sosiale forhold og corporate governance i vår kapitalforvaltning. Selskapet har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

Lasse Ruud

Lasse Ruud

t: +47 22 01 58 51
m: +47 90 89 93 16
Send e-post

Adm. direktør og partner fra 1. januar 2016. Erfaring fra Norges Bank og Finansdepartementet. Som mangeårig adm. direktør i Verdipapirfondenes forening og styremedlem i European Fund and Asset Management Association har han unik kunnskap og innsikt i bransjen, både i Norge og internasjonalt. Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.