Om oss

Pareto Asset Management tilbyr aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med friere mandater og individuelle avtaler om aktiv forvaltning. Selskapet har kontorer i Oslo og Stockholm.

Forståelig og forutsigbar
Hos Pareto Asset Management skal du ikke bare få god avkastning over tid, du skal også oppleve at forvaltningen av din kapital er forståelig og forutsigbar.

Fokus på analyse
Vi bruker lite tid på markedets mange krumspring eller nye og kreative finansprodukter. Dermed har vi desto mer tid til å analysere og forstå hvordan verdiskaping skjer. Over tid har det skapt gode resultater for våre kunder.

Varige relasjoner
I Pareto Asset Management bygger vi varige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere. Vi vil aldri ofre vårt omdømme for kortsiktig gevinst. Vi vil aldri ta overdreven risiko.

Tar egen medisin
Det er en god grunn til at du kan legge vekt på dette: Vår største «kunde» er selskaper og ansatte i Pareto-gruppen. Vi sitter dermed ikke bare med gevinst hvis vi gjør det godt, vi får selv svi hvis vi gjør det dårlig.

Personlig oppfølging
På kundesiden har vi store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor, pensjonskasser, stiftelser og formuende privatpersoner. Et begrenset antall kunder gjør at vi kan tilby individuelle forvaltningsløsninger og personlig oppfølging.


Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.-Peter Lynch,Beating the Street

Erfaring og stabilitet

Forvaltningsvirksomheten ble etablert i 1995 i Pareto Fonds (nå Pareto Securities). Høsten 1998 ble området skilt ut i eget selskap, Pareto Forvaltning. Sommeren 2015 skiftet selskapet navn til Pareto Asset Management og fusjonerte med Pareto Nordic Investments, som var en videreføring av forvaltningsvirksomheten fra tidligere Orkla Finans.

Selskapet eies 84 prosent av Pareto-gruppen og 16 prosent av partnere i selskapet. Vi har en stabil og erfaren stab på 52 ansatte.

Støtter verdiskaping
Vi gir hvert år et bidrag til en veldedig organisasjon som på sin måte bidrar til å skape verdier for samfunnet. Vi har tidligere støttet Frelsesarmeen, UNICEF, Plan Norge, Kreftforeningen og Aktiv mot Kreft.

Lasse Ruud

Lasse Ruud

t: +47 22 01 58 51
m: +47 90 89 93 16
Send e-post

Adm. direktør og partner fra 1. januar 2016. Erfaring fra Norges Bank og Finansdepartementet. Som mangeårig adm. direktør i Verdipapirfondenes forening og styremedlem i European Fund and Asset Management Association har han unik kunnskap og innsikt i bransjen, både i Norge og internasjonalt. Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.