Våre forvaltere

Andreas Sørbye

Andreas Sørbye

t: +47 21 50 74 14
m: +47 905 09 998
Send e-post

Ansvarlig forvalter Pareto Global og partner. Har jobbet i Pareto siden 2007 og har erfaring fra revisjon og porteføljeforvaltning siden 1999. Siviløkonom fra NHH Bergen, autorisert rente-analytiker og finansanalytiker (AFA) fra NFF.

Besim Zekiri

Besim Zekiri

t: +47 22 01 58 60
m: +47 918 32 992
Send e-post

Forvalter Pareto Aksje Norge. Begynte i Pareto i 2012 og har erfaring fra revisjon og analyse siden 2007. Siviløkonom fra BI Oslo.

Bård Johannessen

Bård Johannessen

t: +47 24 02 82 27
m: +47 904 74 559
Send e-post

Ansvarlig forvalter Pareto Total, ansatt i Pareto siden 2014. Erfaring fra aksjeforvaltning siden 1990. Autorisert Finansanalytiker CEFA (NHH), MBA Univ. of Wisconsin, Madison.

Christian Helland

Christian Helland

t: +47 22 01 58 69
m: +47 418 80 000
Send e-post

Forvalter private equity og partner. Har jobbet i Pareto siden 2006 og har teknisk, finansiell og forvaltningserfaring siden 2003. Mastergrader i ingeniør- og økonomifag fra University of California og Cornell University, USA.

Christian T. Nygaard

Christian T. Nygaard

t: +47 24 02 82 20
m: +47 930 50 848
Send e-post

Ansvarlig forvalter Pareto Nordic Alpha og Nordic Omega plc siden oppstart i 2012 og partner. Har jobbet i Pareto siden 2010, og har erfaring fra analyse og forvaltning siden 1993. Siviløkonom fra NHH, mellomfag russisk UiB.

Einar Løvoll

Einar Løvoll

t: +47 22 01 58 52
m: +47 932 06 784
Send e-post

Ansvarlig forvalter Pareto Aksje Norge og partner. Har jobbet i Pareto siden 1997. Siviløkonom fra NHH Bergen.

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

t: +47 21 50 74 12
m: +47 988 64 526
Send e-post

Ansvarlig forvalter Pareto Høyrente og forvalter Pareto Nordic Corporate Bond. Har jobbet i Pareto siden 2007 og har erfaring fra rådgivning og forvaltning siden 2005. Siviløkonom fra University of Edinburgh, og autorisert renteanalytiker fra NFF.

Jan Skrårudsether

Jan Skrårudsether

t: +47 22 01 58 55
m: +47 990 24 485
Send e-post

Forvalter Pareto Obligasjon og Pareto Likviditet. Partner. Har jobbet i Pareto siden 1998 og har erfaring fra valuta og renter siden 1987. Diplomøkonom fra NHHK Oslo, og autorisert renteanalytiker fra NFF.

Johnar Håland, CFA

Johnar Håland, CFA

t: +47 21 50 74 15
m: +47 980 736 11
Send e-post

Forvalter Pareto Global. Har jobbet i Pareto siden januar 2015 og har erfaring fra analyse og kapitalforvaltning siden 2010. Siviløkonom fra NHH Bergen og Chartered Financial Analyst.

Kristin Ekvold

Kristin Ekvold

t: +47 22 01 58 65
m: +47 992 64 079
Send e-post

Forvalter Pareto Obligasjon og Pareto Likviditet. Partner. Har jobbet i Pareto siden 2004 og har erfaring fra rådgivning og forvaltning siden 1987. Siviløkonom fra BI Oslo, og autorisert renteanalytiker fra NFF.

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

t: +46 8 402 5379
m: +46 70 611 0312
Send e-post

Forvalter Pareto Global Corporate Bond. Har jobbet i Pareto siden 2014, og har erfaring fra forvaltning, handel med finansielle instrumenter og salg siden 2000. MBA fra Hawaii Pacific University.

Oddmund Nicolaisen Enæs

Oddmund Nicolaisen Enæs

t: +47 24 02 82 25
m: +47 911 60 567
Send e-post

Forvalter Pareto Total. Har jobbet i Pareto siden 2014, og har erfaring fra analyse og M&A siden 2010. Master i regnskap og revisjon fra NHH.

Ola P. Lyngstad

Ola P. Lyngstad

t: +47 22 01 58 63
m: +47 901 21 014
Send e-post

Forvalter private equity og partner. Har jobbet i Pareto siden 2002 og har erfaring fra rådgivning og forvaltning siden 1990. Siviløkonom og Cand. Merc. fra Handelshøjskolen i København.

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

t: +47 22 01 58 62
m: +47 930 52 552
Send e-post

Forvalter Pareto Global og partner. Har jobbet i Pareto siden 2008 og har erfaring fra konsernregnskap og finans siden 2004. Siviløkonom fra NHH Bergen.

Patrick Meum

Patrick Meum

t: +47 24 02 82 17
m: +47 918 37 544
Send e-post

Forvalter Pareto Investment Fund og Pareto Nordic Return. Har jobbet i Pareto siden 2011, og har teknisk og forskningserfaring fra 2007. Sivilingeniør fra NTNU.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

t: +46 8 402 5378
m: +46 70 393 0511
Send e-post

Leder renteteamet og forvalter Pareto Global Corporate Bond og Pareto Nordic Corporate Bond. Filialsjef for Stockholm-kontoret. Ansatt 2014, erfaring med valuta og renter fra 1997. MBA fra University of Alabama i Birmingham og CFA fra 2003.

Torbjørn Frønningen

Torbjørn Frønningen

t: +47 22 01 58 58
m: +47 908 42 992
Send e-post

Forvalter Pareto Aksje Norge og partner. Har jobbet i Pareto siden 2005 og har bransjeerfaring fra 2000. Sivilingeniør fra NTNU Trondheim og MBA fra MIIS Monterey, USA.

Tore Været

Tore Været

t: +47 24 02 82 23
m: +47 901 26 547
Send e-post

Ansvarlig forvalter av Pareto Nordic Return og Pareto Investment Fund siden 2007. Partner. Har jobbet i Pareto siden 2010. Erfaring fra analyse og portefølje-forvaltning siden 1990. Siviløkonom fra St. Gallen.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

t: +47 22 01 58 70
m: +47 92 65 34 61
Send e-post

Forvalter Pareto Nordic Corporate Bond. Har jobbet i Pareto med high yield kredittanalyse fra 2007. Sivilingeniør fra NTNU.