Nøkkelinformasjon (KIID)

Oversikten oppdateres når nye fond tilføres våre kunders beholdning.

Til høyre vil du finne oversikt over forvaltere som inngår i vårt fondsutvalg for aksjesparekonto. 

Som tilbyder av fond skal Pareto Asset Management gi investorer nøkkelinformasjon før tegning av andeler. Nøkkelinformasjon kan gis på et varig medium eller gjennom et nettsted. Investor har også rett til vederlagsfri kopi av informasjonen.

Trykk på aktuelt forvaltningsselskap for å finne nøkkelinformasjon, samt annen relevant informasjon fra forvalteren.