Aksjesparekonto

Du kan nå inngå avtale med Pareto Asset Management om aksjesparekonto.

Som en overgangsordning vil det i en begrenset periode være mulig å overføre eksisterende plasseringer i aksjefond til en aksjesparekonto uten å utløse gevinstbeskatning. Overgangen er foreløpig berammet til utgangen av 2017.

Dersom du har eksterne fond (fond tilbudt av andre forvaltningsselskaper) som inngår i vårt fondsutvalg vil vi hjelpe deg med å flytte disse til din aksjesparekonto hos oss. Pareto Asset Management ønsker å tilby de fleste aksjefond som er aktuelle for norske privatinvestorer. Du vil da kunne ha en rekke eksterne fond hos oss i tillegg til våre egne fond, slik at du som kunde får en enkel og samlet oversikt over dine plasseringer – alt under én paraply.

For etablering eller ytterligere informasjon om aksjesparekonto, ta kontakt med din kunderådgiver eller send en e-post til post@paretoam.com 

Hvorfor aksjesparekonto?

  • Gevinst fra salg av aksjefond registrert på kontoen vil ikke bli beskattet underveis, men først når du tar ut gevinst fra kontoen. Aksjesparekontoen gir altså mulighet til å bytte fondsplasseringer uten å utløse gevinstbeskatning.
  • Du oppnår skattemessig skjermingsfradrag på det samlede innskutte beløp i aksjesparekontoen.
  • Merk at opprinnelig innskutt beløp (med tillegg av opparbeidet skjermingsfradrag) kan tas ut av kontoen uten å utløse beskatning. Kun når gevinster tas ut vil dette bli skattepliktig.