Pareto Nordic Alpha

Dette er et fleksibelt aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland).

De nordiske landene kompletterer hverandre og har til sammen et rikt og variert næringsliv som gir en fornuftig risikospredning. De gir også eksponering mot globale og fremvoksende markeder, med nordisk standard på corporate governance og begrenset politisk risiko.

Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalter kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter hans vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Mer vil da bli plassert i rentebærende papirer. Målet er imidlertid ikke å tjene på markedets mange kortsiktige svingninger, men snarere å være forberedt på de større nedgangsperiodene vi historisk har sett med noen års mellomrom. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen.

I tillegg kan fondet ta short-posisjoner, altså stille seg slik at det tjener på fallende kurs. Dette gjøres ved bruk av derivater og innebærer i realiteten at forvalter kan selge aksjer som forventes å falle i verdi, for så å kjøpe dem tilbake senere på en lavere kurs. Også dette gjøres primært for å begrense risikoen i fondet. Den typiske short-posisjon matches av en tilsvarende long-posisjon (vanlig kjøp) i et selskap i samme bransje, slik at fondet med dette ikke tar noen markedsrisiko.

Pareto Nordic Alpha ble opprettet i november 2012 og har således kort historikk, men den tilsvarende strategien har vært gjennomført siden 2003 i et irskregistrert hedgefond som foreløpig bare er tilgjengelig for profesjonelle investorer. Fondene har samme forvalter.

Les om våre forvaltere

Pareto Nordic Alpha A

  • Pareto Nordic Alpha A
Total avkastning i perioden:
%
Annualisert avkastning i perioden:
NAV :

Fleksibelt fond med nordiske aksjer og adgang til short-posisjoner

  • Startdato: 12. november 2012
  • Handelsdager: alle virkedager
  • Fondsstruktur: UCITS IV
  • ISIN: LU1471696044
  • Bloomberg-ticker: PNRDAAN LX

- Motta vår månedsrapport på e-post: abonner

Dokumenter: